🍀Spôsob akým koňa vedieme určuje celú ďalšiu prácu.

Prácu vo voľnosti, prácu zo zeme vrátane lonžovania a samotné jazdenie.

🍀To, ako citlivo reaguje kôň na ten najjemnejší pohyb nášho tela dokážeme využiť pri akejkoľvek interakcii s ním.

🍀Dokážeme posúvať rôzne časti konského tela o centimetre, ale aj o niekoľko krokov veľmi jemnými signálmi a čo je najpodstatnejšie, udržíme koňa uvoľneného a ochotného spolupracovať. Pretože akákoľvek práca, pokiaľ kôň nie je uvoľnený, neplní účel.

🍀Učime, komunikujeme. Existuje ešte jeden jemnejší spôsob komunikácie, ktorý kone používajú a ten potom prechádza do bežných neverbálnych komunikačných signálov. A vďaka tomu prenášame prácu s koňom na úplne inú úroveň.

Na konci videa je „záchranná brzda“ – zastavenie koňa v akejkoľvek situácii. Na videu je ukázaná na príklade, kedy vám vypadne lonž z ruky.
Rovnako funguje aj „záchranné privolanie“ koňa k nám.