🍀Spôsob akým koňa vedieme určuje celú ďalšiu prácu. Vedenie je základom pre náročnejšiu prácu zo zeme, lonžovanie, jazdenie a prácu vo voľnosti.
🍀To, ako citlivo reaguje kôň na nás, dokážeme využiť pri akejkoľvek interakcii s ním.
🍀Dokážeme posúvať rôzne časti konského tela o centimetre, ale aj o niekoľko krokov veľmi jemnými signálmi a čo je najpodstatnejšie, udržíme koňa uvoľneného a ochotného spolupracovať. Pretože akákoľvek práca, pokiaľ kôň nie je uvoľnený, neplní účel.
🍀Existuje jemný spôsob komunikácie, ktorý kone používajú a ten potom prechádza do bežných neverbálnych komunikačných signálov. A vďaka tomu prenášame prácu s koňom na úplne inú úroveň.

Povieme a ukážeme si:
🦄Čo je základom toho, aby nás kôň vnímal.
🦄Ako si získať pozornosť koňa.
🦄Ako nastaviť základy.

Toto všetko si prejdeme:
🦄Teoreticky – aby ste mali ucelený obraz
🦄Prakticky medzi sebou – aby ste to zažili „v priamom prenose na sebe“
🦄S koňmi – či už ako divák, alebo účastník. Pracovať budeme s našimi koňmi, ktoré vám ukážu čo robíte správne a čo nie a dovolia vám zažiť pocit pozitívneho výsledku, vďaka čomu budete vedieť čo máte hľadať pri práci so svojimi koňmi (len 4 miesta).

🍀Termín: 11. 05. 2024
🍀Čas: 09:30 – 16:00
🍀Miesto: Ducové (presné info Vám pošleme po prihlásení)
🍀Cena:
80 € účastník, ktorý chce pracovať s koňom / aktívni klienti 70 €
70 € účastník, ktorý sa zapája do všetkých aktivít a pri práci s koňmi je divák / aktívni klienti 60 €
V cene je malé občerstvenie. Obed si môžete priniesť, alebo si ho objednáme.
🍀Prihlásiť sa môžete správou na FB alebo emailom: ziarica@okonoch.sk. Uzávierka prihlášok je 08. 05. 2023
🍀Prihláška je platná až po úhrade. Všetky informácie Vám pošlem po prihlásení.
🍀Počet účastníkov je obmedzený.

Teším sa na stretnutie s Vami 🍀🙏🏽🦄

Seminár: Ve(o)denie