Repelent Intensive

24,95 49,95 

Repelent Intensive poskytuje intenzívnu ochranu proti hmyzu. Je vysoko účinný proti ovadom, muchám, komáromkliešťom. Obsahuje kvalitné prísady ako saltidin. Vďaka novej vylepšenej receptúre poskytuje ochranu proti hmyzu mnoho hodín.

Vymazať

Popis

Repelent Intensive poskytuje intenzívnu ochranu proti hmyzu. Je vysoko účinný proti ovadom, muchám, komáromkliešťom. Obsahuje kvalitné prísady ako saltidin. Vďaka novej vylepšenej receptúre poskytuje ochranu proti hmyzu mnoho hodín.

Teraz je dostupný s dvoma účinnými látkami.

 

Aplikácia

Nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na srsť. Pri citlivých koní nanášajte handričkou. Vyvarujte sa citlivých častí tela, ako očí, uší, nozdier a slizníc. Aktívna ochrana nastáva okamžite.

 

Obsahuje

Saltidin a IR3535.

 

Skladovanie

Udržiavajte v chlade na dobre vetranom mieste.

 

Pokyny

Biocídy používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie o produkte.

Nádobu skladujte tesne zatvorenú. Skladujte mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte pod sedlom či dekami. Nenanášajte na  poškodenú pokožku. Používajte len v dobre vetraných priestoroch, nevdychujte aerosol. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc, predložte obal a etiketu. Len pre vonkajšie použitie.

 

Upozornenie na nebezpečenstvo

Horľavá kvapalina a pary.

 

Pokyny pre bezpečnosť

Uchovávajte mimo dosah detí. Chráňte pred teplom, horúcim povrchom, iskrami, otvorenými plameňmi a inými zdrojmi vznietenia. Nefajčite. Dodržiavajte opatrenie proti elektrickým výbojom. PRI STYKU S KOŽOU (alebo vlasmi): Vyzlečte kontaminovaný odev. Umyte alebo osprchujte pokožku vodou. PRI POŽITÍ: V prípade nevoľnosti volajte toxikologické stredisko/lekára. Udržiavajte v chlade na dobre vetranom mieste. Obsah/nádobu odovzdajte na zbernom mieste pre nebezpečný odpad.

 

Veľkosť

1 l

2,5 l

 

Výrobca

Waldhausen

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Veľkosť

1 l, 2,5 l

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.