Pri prechádzaní našej webovej stránky a prezeraní našich výrobkov ste si možno všimli, že texty našich výrobkov sú obmedzené na krátke vysvetlenie účinnosti rôznych vitamínov a minerálov. Ako výrobcovia doplnkov a bylín máme veľa poznatkov, o ktoré sa môžeme podeliť. Sme však povinný dodržiavať prísne právne predpisy.

Predpisy
Spoločnosť PharmaHorse pri zdieľaní informácii o našich produktoch dodržiava predpisy. Z tohto dôvodu dodržiavame európske právne predpisy a zdieľame len tvrdenia týkajúce sa zdravia, ktorú sú vedecky podložené textami, ktorým spotrebiteľ rozumie.
To znamená, že všetky informácie na našej webovej stránke, na štítkoch výrobkov a v informáciách týkajúcich sa vedecky dokázaných účinkov, schválil EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín).

Ako to funguje?
Keď skúmame produkt, ako je biotín (vitamín B), je nám dovolené komunikovať o jeho pozitívnom účinku na tvorbu energie, o jeho prispievaní k tvorbe imunitných buniek a ako podporuje fungovanie imunitného systému. Nie je dovolené podávať správy o všetkých ďalších výhodách pre ľudí a zvieratá, pokiaľ to nie je vedecky dokázané.

Je všetko vedecky preskúmané?
Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebných výrobkov (NVWA), EFSA a ďalšie monitorovacie orgány sa zameriavajú hlavne na vedecké dôkazy. Je potrebné poznamenať, že to často neplatí pre prírodné produkty, ako sú bylinky. Toto často sťažuje indikáciu použiteľnosti výrobkov.

Stručne povedané, možno náš web nie je plný textov, ale obsahuje veľa vedeckých poznatkov, preukázanú účinnosť a vedomosti.