Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vaše kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul: ______________________________________________________ Adresa bydliska: ____________________________________________________________ Telefón: ___________________________________________________________________ E-mail: ____________________________________________________________________ Odstupuje od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim: Ziran, s. r.o., Ducové 107, 922 21 Moravany nad Váhom, Štatutárny orgán: Mgr. Nora Vidová (konateľ), …

Ochrana osobných údajov

Ziran, s. r. o.Sídlo: Ducové 107, 922 21 Moravany nad VáhomIČO: 50543351Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38571/T Ziran, s. r. o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je …