Od jesene do neskorej jari sa naše milé, zlaté a poslušné koníky občas menia na šarkany, draky, kozlujúce a levitujúce tvory, ktoré sú zrazu schopné neskutočných pohybov.
Niektorí z nás uvažujú, ktorého veterinára najrýchlejšie zoženiete, ak dnešná práca nedopadne dobre, iní sa rozhliadajú po okolí, či je tam niekto, kto v najhoršom prípade zavolá záchranku.
Dôvodov, prečo kôň robí „bordel“ na vodítku, lonži, alebo aj pod sedlom, môže byť niekoľko. V prípade, ak ide o zdravotný problém, kôň prejavuje diskomfort rôznymi spôsobmi a komunikačné signály sú úplne iné, ochota spolupracovať je iná, napätie je vysoké … a mnoho ďalšieho (rozoberáme na webinároch a seminároch).
Dnes si rozoberieme len ten prípad, kedy vieme, že náš kôň je v poriadku, ale potrebuje uvoľniť nahromadenú energiu, ponaťahovať sa, jednoducho „vyhodiť si z kopýtka“.
Tento „crazy“ stav a výbuchy energie sú ale absolútne normálne a je na nás, aby sme sa na ne pripravili.

Osobný priestor
Kôň nás môže zraniť, pretože pri vystrájaní sa môže dostať príliš blízko do nášho osobného priestoru. Ak ja pristupujem ku koňovi s rešpektom a s tým, že akceptujem jeho osobný priestor, akceptujem jeho ako koňa (a teda konské potreby), oplatí mi to rovnako. Keď prídem ku koňovi, je pre mňa podstatné, aby sme nadviazali kontakt, dal mi najavo, že ma vníma a že nemá problém s tým, aby som vstúpila do jeho osobného priestoru. Veľmi v skratke povedané. Pri koňoch, ktoré toto nepoznajú, je to o niečo náročnejšie a nejde to hneď. Kone, s ktorými sa takýmto spôsobom pracuje, už keď nás vidia, pozývajú nás k sebe a radi sa s nami o svoj priestor delia. Niektoré potrebujú väčší priestor, niektoré menší. Niektoré kone dotyky milujú, iné sú radšej ak pri nich len sme a nedotýkate sa ich príliš.
Kone, ktoré rešpektujete a akceptujete ich osobný priestor, budú vstupovať do vášho priestoru opatrne, citlivo, nechodia cez vás, nestrkajú do vás, správajú sa slušne, lebo to sa naučili pozorovaním.

Aby vás kôň na lonži neodtiahol
Tento bod môžeme rozdeliť na dve časti:

1. Správne vo(e)denie
Koľko z vás pri vodení potiahne, alebo ťahá kone? Ak niekam pozerajú, ak idú pomaly, ak sa vyberú iným smerom … dôvodov je veľa, ale vždy sa to rieši tým, že koňa potiahnete. Asi najhoršie je, pokiaľ kôň kráča pomalšie, ako chcete a začnete to riešiť ťahaním. Uvedomte si ten váhový rozdiel medzi vami a koňom… a je len otázkou času, kedy si kôň uvedomí, že má viac sily, ako vy. Ale čo je najhoršie, ťaháte koňa, takže šikovný a inteligentný kôň sa naučí, že ťahať a doťahovať sa je v poriadku. A teda napríklad na lonži. Kôň je dostatočne ďaleko od vás a nemáte toľko „skratiek“, ktorými by ste ho ovládli. Jednoducho zistí, že vás môže odtiahnuť kam sa mu zachce. A, problém je na svete.
Pri vo(e)dení máte mnoho spôsobov, ako koňa pohnúť, zastaviť, zacúvať, zväčšiť alebo zmenšiť odstup naboku medzi vami a koňom, zrýchliť a spomaliť, zmeniť pozíciu vedľa neho, smer … A to všetko úplne jednoduchým spôsobom, bez toho, aby ste sa s ním museli doťahovať. Bez toho, aby ste museli potiahnuť za vodítko. To zostáva stále voľne prevesené. Naše kone a kone majiteľov, ktorí s mnou spolupracujú sú naučené tak, že pokiaľ sa vodítko napne, obracajú sa na nás s „otázkou“ – niečo v zmysle čo sa deje a ako mám pokračovať. A toto je pri lonžovaní veľmi podstatná a nápomocná vec.
Ak mám rozblázneného koňa na lonži, mám pokryté dve základné veci. Kôň akceptuje môj priestor a tak ma neohrozí, kôň je jemný a citlivý a tak ma neodtiahne, miesto toho sa otočí na mňa a komunikuje. Dokonca, aj pri rozbláznenom koni viete v tomto okamihu použiť „záchrannú brzdu“ a kôň sa rozbehne k vám. A to dokonca s radosťou! Ale o záchrannej brzde inokedy.

kôň, kone, kozlovanie, vyhadzovanie, bláznenie sa, horse, horses, crazy horse, bucking horse, horse friendly working, práca s koňmi, tréning koní, život s koňmi, okonoch.sk, hra s koňmi, energia koní

2. Aby sa z vybehania nestal útek
O tom, že kôň je korisť a je pre neho prirodzená úteková reakcia, vieme všetci. Hranica medzi tým, kedy kôň behá na lonži, alebo len tak blbne, alebo uvoľňuje stres a tým, kedy sa spustí úteková reakcia, je veľmi tenká. Rozobrať túto tému je trochu náročnejšie a komplikovanejšie, pretože sem spadá mnoho faktorov. Pre potreby tohto článku je podstatné aby ste si uvedomili, že podľa rôzneho stavu rozpoloženia koňa sa jeho behanie môže zmeniť na útekovú reakciu.
A toto riziko je veľmi reálne práve v situácii, ktorú si popisujeme. Čo s tým?
Ak máte s koňom vyriešené veci, o ktorých sme si písali a máte ho naučené na tie najjemnejšie pomôcky, veľmi jednoducho viete sledovať ako sa správa, ako stúpa napätie … sledujete všetky signály, každý prejav. Môže si vyhodiť, vyskočiť, blbnúť, ale musí to byť v rámci uvoľneného pohybu. Akonáhle začína „štartovať“, je veľmi jednoduché dostať sa do stavu, kedy prevládne úteková reakcia a máte problém ho zastaviť.
Na lonži mi behá kôň, ktorý prekypuje energiou. Vyhadzuje, blázni sa, stavia sa na zadné … a ja ho požiadam, aby spomalil alebo zastavil alebo prišiel ku mne do stredu kruhu, kde si „povieme pár slov“ a zasa ho pomaly pošlem na kruh. Pozor aby ste koňa nefrustrovali. Ide len o to, aby ste prerušili stúpajúce napätie, nábeh na útek. Nejde o to, aby ste koňa veľmi spomalili alebo zastavili. To môže situáciu ešte zhoršiť, potreba uvoľnenia energie je reálna. Poznáte svojho koňa a podľa toho od neho chcete len aby s vami komunikoval a spomalil. U niekoho to je prechod z cvalu do klusu, u niekoho spomalenie z rýchleho klusu do pomalého, u iného prechod do kroku … Závisí na danom konkrétnom koni a tom, koľko energie potrebuje uvoľniť. Nechcite, aby v spomalení alebo zastavení zotrval príliš dlho. Akonáhle sa znova uvoľní, môžete ho nechať znova trochu blázniť sa. Je to o poznaní koňa a načasovaní správnych prechodov, či zastavení. Takto sa kôň vyblázni oveľa bezpečnejšie pre seba aj pre vás.

Poznámka k videu: Kvôli natáčaniu videa pracujeme na menšom kruhu. Ideálne je pracovať na oveľa väčšom kruhu. Malé kruhy sú skvelá gymnastická pomôcka, ale kôň musí byť dostatočne zahriaty a pripravený na dané zmenšenie kruhu.

Explózie výbuchov, jedna za druhou. Napriek tomu so mnou Adel stále komunikuje. Ak mám koňa v tomto stave, je nezmysel od neho žiadať pokojnú precíznu prácu.
Pri aktuálnej Adelkinej energii je mojim cieľom: aby som mala jej pozornosť, dokázala spraviť prechody, prísť ku mne s tým, že vzdialenosť, na ktorú sa môže priblížiť určujem ja (dohoda), odísť znova na kruh, zmeniť smer, postupne na kruhu zastaviť aj z klusu, zacúvať a ísť znova dopredu, aj keď s pridaným bláznením. Len sa hrať. A táto hra je neskutočne prínosná pre náš vzťah.

Postupne, keď sa vyblázni, začneme pracovať aj na ďalších veciach. Budem chcieť presnejšie prevedenie cvikov, budeme pracovať na korektnom postavení tela a pod.

To, čo je pre koňa prirodzené, je pre nás zabudnuté
Všetci ste už počuli o tom, aby ste sa uvoľnili, dýchali a že to pri práci s koňmi pomáha. Hm, komu to reálne fungovalo? A už vidím väčšinu z vás, ako si hovoríte, že to nefungovalo. A máte pravdu. Dôvod je veľmi jednoduchý.
Pre kone je prirodzené dýchať správnym spôsobom a „byť uvoľnený“. Predstavte si pokojne sa pasúce stádo na pastvine. Pohoda sama o sebe. Hlboké dýchanie, uvoľnenie. Akonáhle sa niekde objaví nebezpečenstvo, celá energia, celá dynamika stáda sa zmení. Napätie, plytké dýchanie, adrenalín.
Ako fungujeme my v bežnom živote? Vy, ktorí sa venujete správnemu dýchaniu už viete, na čo narážam. Väčšinou dýchame plytko, krátko, stres z bežného života sa prejavuje v napätí, u každého v inej časti tela. Tak veľmi sa líšime od tej pohody koní na pastvine.
A to je dôvod, prečo ak sa zrazu začnete pokúšať správne dýchať, kone na to nereagujú. Sú zvyknuté na to, ako bežne dýchame, ako sme stuhnutí, nervózni, unavení… a, je tu ešte jeden dôvod.
Samozrejme, dá sa to zmeniť.
Ono to skutočne funguje! A je to úžasná vec, pretože dokážete neskutočne jednoducho povedať koňovi, čo od neho chcete. Spomaliť, zrýchliť, zastaviť, upozorniť, že sa ide diať niečo iné … a mnoho ďalšieho. Len vďaka dýchaniu!
Celý postup, ako správne dýchať a pracovať s telom sa do tohto článku nezmestí, ale v skratke. Uvedomte si, v akom stave sa nachádzate a uvoľnite čo najviac svoje telo. Začnite dýchať hlboko, do bránice, postupne predlžujte výdych. Jednoduché, však? Tak to chvíľku skúšajte, napríklad keď ste s koňom na prechádzke na ruke. Koľkým z vás sa stalo to, že ste sa tak „pekelne“ sústredili na dýchanie, že miesto uvoľnenia vám stuhla ruka, v ktorej držíte vodíťko? Alebo vaše telo, ktoré by sa malo viac a viac uvoľňovať stuhlo? A občas do toho ešte kôň niečo vymyslí a musíte to riešiť? A vlastne ste vôbec nevnímali koňa ani prechádzku, len to nevyhnutné?
Takže miesto toho pokojného uvoľneného stavu (kone na pastvine), ktorý ste chceli dosiahnuť, ste zostali v stave rovnakom, v akom ste boli, alebo ešte horšom a to napriek tomu, že ste sa pokúšali správne dýchať.
Pamätáte sa, keď ste sa učili klusať alebo šoférovať auto. Ako ste na začiatku všetko museli riešiť, uvedomovať si, sústreďovať sa … a dnes, je to automatická činnosť, ktorú si už ani neuvedomujete?
A rovnako je to aj so správnym dýchaním. Najprv ho musíte začleniť do bežného života, kde ste len vy a až potom sa môžete posunúť ďalej. Aj o tomto sa budeme časom rozprávať.

Na lonži mám draka. U nás je najväčším drakom Adel. A len obyčajným uvoľnením a dýchaním ju dokážem udržať „na uzde“ – nie, samozrejme uzdu nemá, ale dokážem ju udržať pod kontrolou napriek tomu, že skáče, levituje, kozluje … a funí ako drak. V minulosti som to robila len tak, ako som vám popísala vyššie, dnes je práve dýchanie najdôležitejšou súčasťou tohto procesu. Ale samozrejme používam všetky spomenuté body 😊

Keď kôň na lonži (vodítku, pod sedlom – len na príklade lonžovania sa to najlepšie popisuje) začne vystrájať, mnoho ľudí začne stresovať a snaží sa dostať koňa pod kontrolu rôznymi formami tlaku/ťahu. A stres, stuhnutie je práve to, čo koňa nabudí ešte viac. Dávate mu signál, že je dôvod utekať. Ak k tomu pridáte tlak/ťah, kôň má dôvodov hneď niekoľko. Stačí len dobrá príprava počas sezóny a potom sa nakoniec „Čas šarkanov“ stáva zábavným, pretože sa môžete so svojim koňom hrať a užívať si tie kreácie a krásu jeho pohybov.

Ak sa chcete pridať na túto cestu, sledujte web, FB a Instagram.