Tento seminár bude jedinečný. Spojili sme tri zásadné a zároveň neodlučiteľné aspekty: SEDLÁ/SEDLANIE – FYZIO – KOMUNIKÁCIU.
Môžete sa tešiť na:
🍀Povieme a ukážeme si ako skontrolovať, či je naše sedlo v poriadku. Tieto znalosti môžete využiť aj pri kúpe sedla. Povieme si aj, s akými nedostatkami sa najčastejšie môžete pri kúpe sedla stretnúť.
🍀Vysvetlíme si, ako správne nasedlať. Nie len kam položiť – SEDLO, ale prečo práve tam z pohľadu – FYZIO – aby sa kôň cítil komfortne a mohol sa voľne pohybovať. Budete si to môcť skúsiť.
🍀Ukážeme si na rôznych príkladoch, ako to vyzerá, keď sedlo nesedí. Povieme si, kde to „tlačí“ a aký problém to spôsobuje nie len v danej oblasti, ale aké dôsledky to má na koňa – na voľnosť pohybu, ako aj ochotu pracovať.
🍀Okrem sediel sa pozrieme aj na deky, barany a korekčné pomôcky, ktorými vieme doladiť drobné nezrovnalosti (nie nepasujúce sedlo).
🍀Celý čas budeme sledovať kone a ich komunikáciu s nami. Povieme si o rôznych signáloch a prejavoch, ktorými sa nám snažia povedať, že niečo nie je v poriadku.
🍀Malý bonus: Komfortné uzdenie – kde remene uzdenia vášmu koňovi nevadia a kde mu prekážajú.

✔TERMÍN: 28. 05. 2023
✔ČAS: 10:00 – 17:00
✔MIETO: Ducové
✔CENA: 60 € (V cene je malé občerstvenie. Obed si môžete priniesť, alebo si ho objednáme.)
✔PRIHLÁSIŤ sa môžete správou na FB alebo emailom: ziarica@okonoch.sk. ✔UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK je 20. 05. 2023
✔Maximálny počet účastníkov: 10
✔PRIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO ÚHRADE. Informácie k platbe Vám pošleme.

Lektorky:
☀Silvia Turan
Od roku 2004 vlastní obchod s jazdeckými potrebami LEOMAX a radí pri kúpe sediel. Špecializuje sa na ich meranie a pasovanie. Nepretržite sa vzdeláva u výrobcov sediel a u popredného Rakúskeho sedlára, s ktorým úzko spolupracuje.
☀Maja Zámečníková
Venuje rôznym fyzioterapeutickým postupom, ako napríklad Dornova metóda, Bowenova masáž, Kraniosakrálna terapia, Masterson Method a neustále sa vzdeláva. Venuje sa aj kontrole padnutia sediel, tréningu práce zo zeme, tréningu horizontálnej a vertikálnej rovnováhy a tréning prekonávania prekážok Working Equitation pre začiatočníkov.
☀Nora Vidová
Venuje práci s koňmi svojím vlastným prístupom. Je založený na 25 ročných skúsenostiach. Zameriava sa na uvoľnenie klienta a koňa a prekonávanie komunikačných bariér medzi nimi. Absolvovala semináre s: J. F. Pignon – Liberty training, Rachael Draaisma – Calming Signals, Anna Eichinger – Academic art of riding, online semináre zamerané na welfare koní, academic groundwork – Lucie Klaassen, Bowenova masáž pre kone, Trim kopýt …