Určite si spomínate na vaše odpovede na moju otázku, ktoré som spomínala v predošlej časti. Ale teší ma, že sa našli aj iné odpovede, ako som uviedla v článku. O čom jazdenie na nákrčáku vlastne je (aspoň podľa mňa a teším sa, že aj podľa mnohých z vás)? Čo potrebujeme …, aby bolo jazdenie čo najbezpečnejšie pre vás aj pre vášho koňa?

Vedomosti

Všetci vieme, že kôň sa do dnešnej podoby vyvíjal milióny rokov. A prežil. Napriek tomu, ako je v podstate zraniteľný, prežil. Na to by sme nemali zabúdať.

Mali by sme sa snažiť získať čo najviac vedomostí o živote a „fungovaní“ koní. Stádo, bezpečie, inštinkty, určitý spôsob reagovania a správania, ako kone vnímajú a čo vlastne potrebujú k svojmu životu po fyzickej aj psychickej stránke, ako funguje ich mozog a myslenie, ako prebieha výchova a učenie a je nevyhnutné poznať aj konské zmysli (odlišnosti a fungovanie), samotnú fyziológiu … .

Vnímanie súvislostí

Ako postupne študujete všetky tieto informácie, mali by ste si začať postupne uvedomovať, ako – kedy – a prečo kôň reaguje určitým spôsobom. Prečo niekedy nereaguje a prečo inokedy na „ten istý podnet“* je jeho reakcia, povedzme, „extrémna“.

kôň, kone, jazdenie, tréning koní, intuitívne jazdenie, vedomé jazdenie, jazdenie na nákrčáku, jazdenie s citom, život s koňmi, súhra s koňom, práca s koňom

Pochopenie

Keď si všetky tieto veci začnete všímať a uvedomovať, začnete sa nad nimi zamýšľať a prichádza pochopenie. Pochopenie určitých súvislostí. Bez uvažovania v súvislostiach to nejde. Ten istý kôň, v rukách dvoch rôznych ľudí, môže na „rovnaký podnet“* reagovať veľmi rozdielne. Pri jednom človeku sa môže upokojiť, pri druhom človeku môže ostať nervóznejší, prípadne sa pokúsiť ujsť, či brániť. Čím je to spôsobené? Vnímanie súvislostí a ich pochopenie sa netýka len koňa a danej situácie, ale aj nás samotných.

*„ten istý podnet“ ako aj „rovnaký podnet“ – nikdy žiaden podnet, situácia, nie sú úplne rovnaké, aj keď pre nás, ľudí, sa tak môže javiť.

Ak číta niekto, koho sprevádza pri koňoch strach, častokrát po pochopené toho, ako a prečo kôň jedná, si začne uvedomovať veľa vecí. Strach neprejde hneď, ale aspoň sa upokojuje, pretože už niektoré veci dávajú zmysel. Ďalším krokom je pochopiť, ako na tieto situácie reagovať tak, aby ste koňa pozitívne ovplyvnili a postupne sa dokážete strachu zbaviť a z koňa sa stane oddaný a spoľahlivý partner.

Vnímanie koňa

Vnímanie koňa, resp. aby som bola presná, to, ako my vnímame daného koňa a jeho správanie, reakcie … vychádza z predošlých bodov a je práve o tom, že keď kôň nejako reaguje, dokážete vnímať jeho rozpoloženie, pochopiť, prečo sa takto správa a nevyvoláva to vo vás hnev ani frustráciu. Pretože sa jednoducho správa ako kôň.

Skutočne vnímate svojho koňa alebo sa na neho len pozeráte?

Akceptácia

Dostali sme sa do bodu, kedy akceptujete svojho koňa. To je prvý krok k úspechu. A len upozorňujem, ide o DANÉHO KONKRÉTNEHO KOŇA. Nebudete zovšeobecňovať. Nebudete „metódy“ automaticky používať na každého koňa, ktorého stretnete rovnakým spôsobom. Každý kôň má za sebou niečo iné. Plod, žriebä, mladý kôň, dospelý kôň, starý kôň – veľa času, veľa skúseností, veľa vecí, ktoré ho formujú, najmä v tom najnižšom veku, kedy na to často vy nemáte vplyv a napriek tomu je to najdôležitejšie obdobie pre jeho psychické aj fyzické zdravie. Formuje sa jeho odvaha, citlivosť na podnety, ochota spolupracovať s človekom …. tu by sa dala celá stránka napísať … .

kôň, kone, jazdenie, tréning koní, intuitívne jazdenie, vedomé jazdenie, jazdenie na nákrčáku, jazdenie s citom, život s koňmi, súhra s koňom, práca s koňom

Hľadanie riešenia

Môj kôň robí to a to, čo s tým mám robiť? Najprv zisťujem, prečo to robí a až potom sa môžeme rozprávať o tom, ako to riešiť. Pretože spôsobov a riešení je vždy niekoľko a každému koňovi vyhovuje niečo iné.

Moji klienti by vedeli rozprávať 😊 Učím ich veľmi veľa vecí o koňoch. A potom ich učím, ako majú „pracovať“ so sebou. Zázračne to funguje. Niekedy hneď, niekedy to trvá, ale chápu, prečo to trvá a už ich nefrustruje, že  nejde všetko hneď. Ale o to viac sa tešia, keď sa veci zmenia, pretože potom sa zrazu dejú „zázraky“ 😊

Toto je základ, ktorý nám pomôže pri získaní dôvery a vytvorení vzťahu s koňom a nastavení celého nášho spoločného budúceho bytia. Chýba tu už len jeden bod: – my:

Interakcia s koňom

Povedali sme si niečo o koňoch a teraz čo s nami? My ovplyvňujeme koňa a kôň ovplyvňuje nás. To je fér. Ale my sme ten článok, ktorý má možnosť všetko zmeniť, pretože vo finále …

Ale o tom viac v tretej časti ako aj o samotnej príprave koňa 😊