Informácie k sedlám Marjoman

Najnovší projekt iniciovaný spoločnosťou Marjoman sa snaží nájsť lepšie, inovované materiály pre zlepšenie kvality sediel.

Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ, vyvinula spoločnosť Marjoman nové kostry, ktoré sú zložené z kombinácie vlákien – hlavne sklených a uhlíkových vlákien – ktoré by mali poskytnúť mechanickú odolnosť a ďalšie dôležité vlastnosti pri jazdení, napríklad stabilitu (nedeformujú sa), odolnosť proti nárazu a nízku hmotnosť.

Umožňujú tiež veľkú všestrannosť a ľahké prispôsobenie koňovi.

Spoločnosť Marjoman môže vďaka svojim tepelne tvarovateľným patentovaným kostrám vyrábať sedlá na mieru podľa informácií poskytnutých zákazníkmi.

Termoformovateľné kostry sa vyrábajú z termoplastických materiálov pomocou najnovších technológií. Pred odovzdaním sú všetky modely testované, aby sa zabezpečila ich pevnosť a kvalita.

Tieto sedlové kostry vylepšujú tradične používané materiály. Sú oveľa ergonomickejšie a poskytujú všestrannosť a pevnosť, pretože tradičné materiály sú krehkejšie a ľahšie sa lámu.

Keď sú známe namerané hodnoty koňa, Marjoman vytvorí kostru pomocou infračerveného svetla (postup pred výrobou sedla).

Meranie koňa

1. Kôň musí byť v pevnej polohe, symetrický a uvoľnený. Skontrolujte, či existujú nejaké zvláštnosti (svalnaté alebo iné), ktoré by sa mali brať do úvahy pri výrobe sedla.

sedlo, pasovanie sedla, meranie koňa na sedlo

2. Vytvarujte pomôcku na meranie a prekreslite jej obrys na papier.

sedlo, pasovanie sedla, meranie koňa na sedlo

3. Nakreslite vodorovnú čiaru a na ňu kolmicu a zapíšte merania.

sedlo, pasovanie sedla, meranie koňa na sedlo

4. Odmerajte toľko centimetrov za pôvodným meraním, aby vzdialenosť zodpovedala požadovanej kostre sedla (zistíte u výrobcu) a vytvarujte zadnú časť. Štandardná veľkosť je 40 cm.

sedlo, pasovanie sedla, meranie koňa na sedlo

5. V našej továrni pripravujeme tepelne tvarovateľnú kostru na infračervenom prístroji, pri čom budeme brať do úvahy požadované rozmery koňa a modelu sedla.

sedlo, pasovanie sedla, meranie koňa na sedlo