Doprava:

Zásielkovňa SK

Do 5 kg3,50 €
Do 10 kg5,50 €

Zásielkovňa CZ

Do 5 kg4,50 €
Do 10 kg6,50 €

Platobné podmienky

Úhrada objednávky je momentálne možná len prevodom na bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo objednávky.

Ziran, s r. o., Ducové 107, 922 21 Moravany nad Váhom

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 6773796001
Kód banky: 5600
IBAN: SK94 5600 0000 0067 7379 6001
SWIFT kód: KOMASK2X