Doprava:

Zásielkovňa SK

Do 4,99 kg výdajné miesto3,90 €
Do 4,99 kg na adresu8,10 €
Od 5 – 10 kg výdajné miesto6,20 €
Od 5 – 10 kg na adresu10,00 €

Zásielkovňa CZ

Do 4,99 kg výdajné miesto5,20 €
Do 4,99 kg na adresu7,50 €
Od 5 – 10 kg výdajné miesto7,80 €
Od 5 – 10 kg na adresu8,90 €

Platobné podmienky

Úhrada objednávky je momentálne možná len prevodom na bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo objednávky.

Ziran, s r. o., Ducové 107, 922 21 Moravany nad Váhom

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 6773796001
Kód banky: 5600
IBAN: SK94 5600 0000 0067 7379 6001
SWIFT kód: KOMASK2X