Zobrazujú sa: 1 - 5 z 6 VÝSLEDKOV

Doprava a platobné podmienky

Doprava: Zásielkovňa SK Do 4,99 kg výdajné miesto 4,90 € Do 4,99 kg na adresu 8,90 € Od 5 – 10 kg výdajné miesto 7,20 € Od 5 – 10 kg na adresu 11,10 € …

Obchodné podmienky

Preambula a kontakty Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ziran, s. r. o., so sídlom Ducové 107, 922 21 Moravany nad …

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vaše kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul: ______________________________________________________ Adresa bydliska: ____________________________________________________________ Telefón: ___________________________________________________________________ E-mail: ____________________________________________________________________ Odstupuje od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim: Ziran, s. r.o., Ducové 107, 922 21 Moravany nad Váhom, Štatutárny orgán: Mgr. Nora Vidová (konateľ), …