Voda je absolútne nevyhnutná pre kone aj pre samotné pastviny. Kôň potrebuje neustále prístup k čerstvej, čistej vode. Denne vypije od 10 – 50 litrov, podľa počasia, okolitej teploty, vlhkosti, množstva práce, potenia, spôsobu kŕmenia. A, pastviny bez vody nebudú rásť a prosperovať.

Voda je dôležitá nie len pre kone a pastviny, ale aj pre celý ekosystém. Preto je vašou zodpovednosťou postarať sa o vodu vo vašom okolí. Zhromažďovanie vody, jej distribúcia, vplyv ľudí a koní na vodu na vašej pôde, alebo v jej blízkosti.

Zameriame sa na vodu v súvislosti s pastvinami. Naše pastviny získavajú vlahu z dažďa, hmly, topiaceho sa snehu. Táto voda ďalej pokračuje až sa dostáva do potokov, riek … . Časť z nej sa vsakuje do pôdy, pomáha rásť pastvinám a môže sa pridávať k podzemnej vode, niektorá sa zasa vyparí a vráti do atmosféry. Tým, ako hospodárime na našej pôde, ovplyvňujeme kvalitu vody.

„Breh“ (najbližší priestor pri vode) okolo „vody“ (umelo vytvorené alebo prírodné – potoky, rieky, jazerá …)

 Breh by mal pozostávať z rôznych druhov rastlín s rôznou výškou. Vodné rastliny, trávy, kríky, stromy. Spevňujú breh a v týchto oblastiach žije mnoho živočíchov. Ak sú chránené pred znečistením, sú to prosperujúce ekosystémy.

Tieto oblasti filtrujú a zhromažďujú sedimenty a živiny (ako napríklad aj hnoj a hnojivá). Zachytia ich na svojich listoch, čerpajú z nich živiny a zabránia ich vstupu do vodnej cesty. Situácia prospešná pre obe strany. Tlmia negatívne účinky povodní. Zabezpečujú tieň a vetrolamy.

Vďaka kvalitnému ekosystému na brehoch do vodných tokov vstupuje čistejšia voda.

Poznámka: Mokrade sú životne dôležité. Pracujú ako obrovská špongia. Nasávajú vodu a postupne ju vypúšťajú do vodných tokov. Znižujú výskyt povodní a erózie. Oblasti, kde boli mokrade odvodnené z akéhokoľvek dôvodu, majú často problémy so záplavami v čase väčších zrážok.

Čistá voda začína vytvorením kvalitného brehu, alebo udržiavaním, či revitalizáciou brehu, ktorý máme pri vodnej ploche. Základom je oplotenie vody a dostatočnej šírky brehu, aby sa do tejto oblasti kone nedostali kedykoľvek, ale len kontrolovane. Dôvodov je niekoľko, povieme si o nich neskôr. V niektorých oblastiach túto vzdialenosť môžu uvádzať rôzne nariadenia, odporúčanie a pod., najlepšie je informovať sa na úradoch vo vašej lokalite. Odhad je, že šírka od vody po plot by mala byť minimálne 8 m. Záleží však aj na tom, o akú oblasť ide. Pokiaľ ide o mokrade, určite je bezpečnejšia väčšia vzdialenosť. Zvážte aj, či budete môcť do danej oblasti púšťať aj kone, pretože ak áno, myslite aj na to, aby bol priestor pre vaše stádo dostatočný, aby nedochádzalo ku konfliktom. Pri oplotení sa snažte zachovať možnosť prístupu voľne žijúcich zvierat do tejto oblasti.

Pokiaľ je nutné danú oblasť regenerovať, pripravte si plán a pustite sa do toho opatrne. Ak je v oblasti napríklad premnožená burina, nemôžete ju odstrániť celú naraz, pretože toto by malo za následok len ďalšiu degradáciu pôdy, akú veľkú, závisí napríklad na tom, aký strmý je breh a pod. Burinu budete musieť odstraňovať postupne a zároveň ju nahrádzať žiadúcimi rastlinami.

Okolo voľnej plochy, priehrad, je dobré vysádzať stromy. Vysádzajte ich však viac dozadu, kde ešte poskytnú dosť tieňa pre priehradu a znížia tak odparovanie a pomáhajú udržiavať teplotu vody.

Kone pustite do ohradeného priestoru len vtedy, keď veľmi dobre prosperuje a sú vhodné podmienky (nie je blato a pod.).

Pokiaľ potrebujete, aby kone vodný tok mohli prejsť, naplánujte si prechod. Z oboch strán by mal byť oplotený a dostatočne dobre vyplnený kameňmi. Odporúča sa aj spraviť betónový prechod, ale myslím, že to by do nášho konceptu úplne nezapadalo. Zvážte, o aký tok ide, aby ste  boli pripravení  na množstvo a silu vody, ktorá počas roka bude daným priestorom pretekať. Pokiaľ sa môže stať, že v oblasti sa vyskytuje silný tok vody v určitých ročných obdobiach, treba tomu prispôsobiť stavbu prechodu a hlavne ho dobre zabezpečiť, aby sa tam kone nedostali v nevhodnom čase. Preverte, či nepotrebujete na vytvorenie prechodu nejaké povolenie.

Ak je potrebné, a zároveň z hľadiska povrchu brehu možné, aby mali kone prístup k vodnej ploche, potoku, či rieke (a samozrejme, pokiaľ je to bezpečné), môžete vytvoriť oplotenie v tvare U (prípadne V, ale z hľadiska bezpečnosti koní je U vhodnejšie). Táto oblasť musí byť dostatočne pokrytá kameňmi. Fungovať to bude len v tom prípade, že tok vody je pomalý. Pokiaľ voda stojí, do takéhoto priestoru púšťajte kone len kontrolovane, na kratšie obdobia. Napríklad okúpať sa počas horúčav. V prípade neustáleho prístupu by mohli spôsobiť problémy.

Nezabudnite na oplotenie aj okolo priehrad a jazier. Je to bezpečné riešenie nie len pre kone, ale všetky vaše zvieratá a deti.

Negatívny manažment pôdy

Zlý manažment koní má negatívny účinok nie len na vodný systém vo vašej blízkosti, ale ako sme si spomenuli vyššie, tento problém siaha omnoho ďalej, až tam, kam siahajú potoky, rieky … .

Základom je dobrá starostlivosť o pôdu. Do zhutnenej pôdy sa vsakuje omnoho menej vody, pastvina neprosperuje. Zhutnená pôda vodu skôr odpudzuje, ako vsakuje a tečúca voda so sebou berie pôdu, hnoj aj hnojivá a ďalšie látky. Niektoré z nich sú pre ryby toxické, napríklad amoniak z konského moču. Dusík a fosfor ovplyvňujú rast rias a vodnej buriny. Nadmerné množstvo buriny dusí pôvodnú vegetáciu, čo ovplyvňuje celý vodný život v danej oblasti (umierajúce rastliny, pokles kyslíka, umieranie vodných živočíchov). Voda sa postupne nedá používať na pitie.

Negatívny manažment koní

Pokiaľ svojim koňom dovolíte nekontrolovaný pohyb na brehoch vodných tokov, môžete očakávať rôzne problémy.

Či už ide o breh, alebo okrajovú časť vodného toku, kone sa svojimi kopytami zabárajú (bahno, hlina, piesok). Nečistoty z bahna sa dostávajú do vodného toku a spôsobujú problémy živočíchom obývajúcim dané územie. Kone tiež môžu zničiť nakladené vajíčka. Svojím pohybom zhutňujú pôdu na okraji vodného toku/plochy. Toto blato, ktoré vytvárajú svojimi kopytami je ideálnym zázemím pre komáre – miesta s plytkou, teplou vodou. Kone nechtiac môžu ničiť biotopy, ktoré ryby používajú ako úkryt na prekonanie letných horúčav alebo ako skrýšu pred predátormi. Spásanie rastlín z tejto pôdy je v určitých obdobiach viac menej likvidáciou rastlín, pretože kone ich ľahko vytrhávajú aj s koreňmi. Toto vedie k holej pôde a erózií, ktorá vedie k zmene toku potokov a riek, čo vedie k ďalšej erózií, pretože voda sa pohybuje stále rýchlejšie … .

Breh treba sledovať a kone do tejto oblasti púšťať len keď je to bezpečné pre samotné kone a rovnako aj breh vodného toku.

Je rozdiel medzi voľne žijúcim stádom koní, ktoré sa neustále pohybuje z miesta na miesto. Záťaž brehu je vždy len dočasná a oblasť má dostatok času spamätať sa. Naše domáce stáda predstavujú pre brehy vodných tokov/plôch úplne inú, oveľa náročnejšiu záťaž, preto je nutné poznať breh pri našej vode a vedieť, kedy tam kone ísť môžu a kedy nie. Hospodárenie s vodou je ďalšia téma, ktorá sa týka aj pastvín. Je to však téma vhodnejšia skôr k inej téme – areálu, zázemiu. K pastvinám len toľko: pokiaľ máte vodný zdroj a máte povolenie z neho čerpať, zamyslite sa nad závlahovým systémom, ešte pred tým, ako začnete s vytváraním alebo obnovou pastvín.