Ak plánujete rozsiahlejšiu renováciu pastvín, všetko si poriadne naplánujte. Ideálne je každý rok renovovať len jednu alebo dve časti pastviny. Týmto spôsobom získate postupne skúsenosti, zistíte, čo sa vám osvedčilo a budete sa vedieť lepšie pripraviť na ďalšie renovácie. Zároveň časť, ktorá na renováciu čaká je priestor, kde môžete nechať kone, kým sa renovované pastviny stabilizujú. Podobné je to aj so zakladaním pastvín.

Máte už skúsenosti a osvedčené postupy, ale aj tak nemusí vždy všetko vychádzať tak, ako by ste chceli a ako by malo. Ak napríklad vylepšujete pastvinu a v danom roku je málo zrážok, výsledok bude určite horší ako ste očakávali. Pri renovácií celej pastviny môže sucho spôsobiť katastrofu.

Aj preto je lepšie renováciu pastviny rozdeliť na viac častí.

Nezabudnite, že po renovácií potrebuje pastvina čas na stabilizáciu. Nebude teda možné ju využívať na spásanie a preto musíte mať náhradný priestor a náhradné riešenia (viac si povieme v ďalších častiach).

Pri plánovaní zakladania alebo renovácie pastviny nezabúdajte na:

Pôda

– Testy pôdy vám pomôžu určiť, ktorú oblasť renovovať ako prvú a čo daná oblasť potrebuje. Začnite s oblasťou, ktorá má najväčšiu šancu na úspech.

– Správna príprava pôdy je zásadná. Mladé rastliny, voda a živiny sa nedostanú cez ťažkú, zhutnenú pôdu. Dajte zároveň ale pozor na to, aby ste pôdu nenarušili až príliš. Možno vám bude stačiť len bránenie. Ak sa budete súčasne púšťať do boja s burinou, možno bude treba o niečo väčší zásah. Ale aj tomu sa dá predísť. Ak máte plán renovácie pastvín, tú, ktorú sa chystáte renovovať ďalší rok, stačí nechať dôkladne spásať a nedopasky mulčovať. Ideálne je celú pastvinu pokryť mulčom, čo vám ďalší rok veľmi uľahčí prácu.

– Pôdu kultivujte tesne predtým, ako sa chystáte siať (ideálne tesne pred dažďom).

– Na miestach s nízkym obsahom dusíka (pôdne testy) zvážte sejbu strukovín, ako plodinu siatu rok pred siatím novej pastviny. Pokiaľ je na pastvine len mierny nedostatok dusíka, môžete vybrať pastevnú zmes, ktorá strukoviny obsahuje. Pri pravidelnom spásaní/kosení korene strukovín, ako napríklad lucerka, odumierajú a regenerujú sa – uvoľňujú dusík do pôdy, mŕtve korene vytvárajú organickú hmotu a prepúšťajú do pôdy vzduch a vodu.

Rastliny

– Zaobstarajte si druh osiva, ktoré je pre kone vhodné.

– Zistili ste, aké rastliny máte na pastvine. Teraz je čas na odstránenie buriny (o spôsoboch odstraňovania sme písali v minulých článkoch). Nezabudnite si to naplánovať tak, aby ste nenechali pôdu holú a burina sa „nenasťahovala“ späť. Tento bod môžete spojiť spolu s bodom Správna príprava pôdy.

– Sejte ideálne tesne pred dažďom. Semená budú profitovať z vlhkosti a dažďa.

Čo budete potrebovať

– Zistite, či máte k dispozícii potrebný „materiál“, nástroje, prípadne stroje.

Pastviny, alchýmia pastvín, okonochsk, informácie o pastvinách, zakladanie pastviny, úprava pastviny, hospodárenie na pastvine, manažment pasenia, príprava pastviny, obmedzenia pastvín

A na záver

– Nová pastvina vyžaduje určité množstvo zrážok, preto je ročné obdobie rozhodujúce.

– Najdrahším riešením je „zrušenie“ a založenie novej pastviny. Starú pastvinu treba odstrániť, najčastejšie sa to robí pomocou chemikálií, čo ale pre nás a životné prostredie nie je vždy ideálnym riešením. Na takúto pastvinu nebudete môcť pustiť kone 1 – 2 roky. Na toto pri plánovaní nezabúdajte.

K tomuto kroku väčšinou patrí orba, ktorá je dosť hlboká a pokiaľ na ňu príliš skoro pustíte kone, dokážu zhutniť pôdu oveľa viac. Hlboká orba uvoľní vzduch z pôdy a tá je potom náchylnejšia na zhutnenie, kým sa v nej nevytvorí organická hmota. V takto narušenej pôde sa ľahšie usadí aj burina. V prípade takéhoto zásahu pracujte vždy len pozdĺž vrstevnice. Inak dážď využije kanály vedúce z kopca, čo následne spôsobí eróziu pôdy a zároveň vám uniká cenná voda. Hlboká orba rozbíja organické látky, vysušuje pôdu, ničí batérie a huby, ktoré sú potrebné pre rast rastlín a vystavuje pôdu vzduchu (pozri časť o pôde). Orba tiež môže dostať na povrch nežiadúce semená rastlín, ktoré v pôde spali.

Obmedzenia

Asi najnáročnejšie pre každého majiteľa koňa je, nepustiť ho na pastvinu, ktorá sa už zelená a on na ňu zasnene hľadí spoza ohrady.

Vydržte! Čo je lepšie. Zopár súst alebo dlhodobo krásna pastvina?

Rastliny sa síce zelenajú, ale sú mladé, slabé a korene ešte nie sú dostatočne usadené a veľké. Počkajte, kým rastliny dostatočne spevnejú (samozrejme, za predpokladu, že dodržíte aj správnu dĺžku vhodnú pre spásanie, viď predošlé články o rastlinách).

Test, či je rastlina pripravená na spásanie je jednoduchý. Mala by zvládnuť to, že ju potiahnete a skrútite. Rastline by sa nemalo stať nič, ale listy sa vám ľahko podarí odtrhnúť. Pokiaľ miesto toho rastlinu vytiahnete aj s koreňom, pastvina nie je dostatočne silná, aby ju kone mohli spásať a je na vás, aby ste ju zatiaľ kosili.

Pokiaľ je pôda dobre pokrytá rastlinami, môžete povoliť krátke pasenie pod dohľadom. Krátke pasenie nezaťaží príliš ani rastliny, ani pôdu. Ideálne je, ak pastvinu prebehnete ešte kosačkou, aby boli všetky rastliny v rovnakej výške a rovnomerne sa rozrastali (ak sa na pastvine objavuje burina, pomôže vám toto kosenie aj v boji s ňou.

Ideálne je, ak necháte novo zasiatu pastvinu rok bez pastevného tlaku. Pokiaľ sú rastliny dobre zakorenené, krátke úseky pasenia pod dohľadom a následné kosenie (s vysoko nastavenými nožmi) pomáha rastlinám rozširovať sa a zahusťovať.