Pri hľadaní informácií o pastvinách pre kone nachádzame mnoho nejasností a rôznych názorov o tom, čo kone potrebujú. Prečo je to tak?

Mnoho informácií pochádza ešte z obdobia, kedy kone pracovali, aby zarábali na živobytie. Ich výživa bola veľmi odlišná o výživy dnešných koní. Napríklad nájdete informácie o tom, že najlepšia pastva pre kone by mala byť bohatá na ďatelinu (a jej podobné rastliny). Pred sto-dvesto rokmi kôň určite potreboval vysoký prísun energie. Počas dňa, keďže kôň dlho pracoval, nebol čas na to, aby z pastviny získal dostatok potrebnej energie. Základné aj doplnkové krmivo bohaté na energie bolo nevyhnutné (ďatelina, ovos a samozrejme ďalšie zložky kŕmenia).

Ďalšiemu problému/dezinformácií sme sa už venovali. Upravené (moderné) trávy a rastliny, ktoré sú vhodné pre dobytok, ale nie sú vhodné pre kone, vzhľadom na vysoký obsah bielkovín, cukrov a škrobov. Ak keď v zmesi pre výsev pastviny nájdete určité trávy, ktoré patria na pastvinu pre kone, treba sa uistiť, že sú vhodné pre kone. Niektoré firmy sa špecializujú na pastevné zmesi pre kone, ale napriek tomu je dobré preveriť, či ide o trávy pôvodné, alebo upravené. Bohužiaľ, nie každý výrobca má naštudované rozdiely, ktoré sú podstatné pre výživu rôznych zvierat (dobytok vs. kone).

A tento istý problém máme aj pri nákupe sena. Každý predajca sa snaží „vyrobiť“ chutné seno, s ktorým budú kone spokojné a majitelia im ho budú kupovať. Viete, aké má zloženie seno, ktoré kupujete a či ide o rastliny pôvodné, alebo upravené?

Keď sa pozrieme na koncentrované krmivá, dnes nájdeme na trhu obrovské množstvo možností. Či už ide o bežné kŕmenie, alebo špecifické kŕmenie a prihliadnutím na dietetické potreby a rôzne ochorenia koní. Spoločnosti zaoberajúce sa výrobou koncentrovaných krmív sú zdrojom veľmi dobrých informácií. Skutočným záujmom však je, predať čo najviac vriec s krmivom. Potrebujú však dnešné kone toľko koncentrovaných krmív? Samozrejme, kategórie pracujúcich a športových koní určite áno. Ale pre väčšinu rekreačných koní tieto krmivá nie sú nevyhnutné.

pastviny, alchýmia pastvín, spásanie pastvín, informácie o pastvinách, výber rastlín na pastviny, výber sena, kŕmna dávka koňa

Čo vlastne kone potrebujú?

Kŕmna dávka by mala byť zostavená na základe niekoľkých faktorov:
– Kvalita a výživová hodnota pastviny.
– Kvalita a výživová hodnota sena.
– Vek koňa.
– Plemeno koňa.
– Práca, ktorú vykonáva
– Zdravotný stav (ochorenia, zistenie aké vitamíny a minerály mu chýbajú).

Na základe týchto poznatkov viete jednoducho zostaviť dávku a doplniť potrebné jadrové krmivo, vitamíny a minerály.

Mnoho ľudí usudzuje, že ak kôň priberá na tráve, riešením je vytvoriť mu prostredie, v ktorom bude mať prístup len k malému, alebo žiadnemu množstvu trávy. Toto je však veľmi nesprávne a nevhodné riešenie. Môže spôsobiť fyzicképsychické poškodenie koňa. Kone potrebujú vlákninu, rovnako ako pohyb, ktorý pri pasení prebieha. Nejde o pohyb pri práci, ale pohyb, ktorý sa spája priamo s pasením, stádovým správaním, prirodzeným správaním koňa (vyhľadávanie), pri ktorom sa uvoľňujú endorfíny. Ale toto je už na inú tému. Práve preto je dôležité vedieť aké rastliny zvoliť na pastvinu, ako sa o ne starať a kedy pustiť kone so špecifickým problémom na pastvinu.

O pastvinných rastlinách už niečo viete. Keď sa budete chystať zakladať pastviny, nezabudnite vziať do úvahy aj tieto ďalšie poznatky, aby ste dokázali vytvoriť pastvinu vhodnú pre vaše kone.

Sušina je jedlo s odobratým obsahom vody, pri čom väčšinu tvorí vláknina. Na množstvo sušiny vplývajú rôzne faktory, ako stupeň rastu (nová tráva má menej sušiny ako staršia tráva). Kôň potrebuje asi 1,5 % svojej telesnej hmotnosti za deň v sušine (500 kg kôň = 7,5 kg sušiny). Ak má možnosť, zje až 2 – 3 % sušiny v pomere k hmotnosti svojho tela. To je pre cicavce typické. A nezabúdajte, že kone si vyberajú chutnejšie rastliny ako prvé. V prípade pastvín už vieme, čo to znamená, v prípade sena to môže znamenať, že niektoré seno „zmizne“ rýchlejšie a zjedia ho viac, ako iné. Ak niektoré seno kone nechcú, môže to byť preto, že je menej chutné ako to, čo mali predtým. Vždy však seno dôkladne skontrolujte. Kone majú veľmi dobrý čuch, takže vedia odhaliť príliš vysoké množstvo plesní, aj keď to na sene ešte nie je vidieť, ako aj nevhodné rastliny, ktoré seno obsahuje.

Vláknina je najdôležitejším prvkom stravy koňa. Pre kone je palivom, ktoré poskytuje energiu potrebnú na každodenné udržanie metabolizmu bežných vecí, ako dýchanie, chôdza, pasenie a spánok. Bez dostatočného množstva vlákniny nefunguje správne ani tráviaci systém, potrava sa nepresúva efektívne.

Kvalitná pastvina uspokojí výživové potreby dospelých koní v pokojnom režime a pri ľahkej práci.  V určitých ročných obdobiach (u nás je to jar), kedy pastviny rýchlo rastú a majú vyšší výživový obsah, sú pasienky vhodné aj pre gravidné kobyly a mladé rastúce kone staršie ako jeden rok. Kojace kobyly a odstavčatá však môže byť v určitých ročných obdobiach, napríklad v zime alebo v suchom období, potrebné prikrmovať.

Kvalita a „úroda“ pastvín sa líši vzhľadom na aktuálne podmienky (napríklad 80 kg sušiny na hektár v období rýchleho rastu, ale aj 10 kg sušiny na hektár v období sucha/zimy, v prípade sucha to môže byť až 0).

Výživová hodnota pastviny tiež závisí od mnohých faktorov, ako napríklad typ pôdy, frekvencia hnojenia, podnebie a pod. Nie vždy nevyhnutné mať pastviny, ktoré poskytnú všetky dôležité živiny (je to skôr nemožné), pretože je jednoduché dodať koňom vitamíny a minerály vo forme doplnkov. Najdôležitejšou funkciou pastvín pre kone je často to, že sú dostatočne chutné na jedenie, dodávajú dostatok vlákniny a podporujú fyzické a psychické zdravie koňa. V ďalších častiach sa budeme venovať vytvoreniu pastviny a následne jej manažmentu.