V časti o pôde sa pozrieme na problémy a riešenia: zhutňovanie pôdy, premáčaná alebo príliš suchá pôda, burina a na spôsoby, ako zabrániť degradácii pôdy.

Najväčším dnešným problémom je degradácia pôdy. Holá pôda, prach, bahno, erózia, burina. Nebudeme sa zdĺhavo venovať celkovému pohľadu na degradáciu pôdy a tomu, čo ju spôsobujeme (asi máme všetci predstavu), zhrnieme si to len v skratke a zameriame sa na degradáciu pôdy, ktorú môžu spôsobiť kone a tomu, ako jej predísť. Pokiaľ nemáme kvalitnú pôdu, nemáme ani kvalitné pastviny.

Negatívny dopad degradácie pôdy:

  • Zdravie koní (ale aj nás). Prach spôsobuje dýchacie problémy a blato problémy kožné. Na degradovanej pôde je schopná rásť len burina, z ktorej niektoré druhy môžu byť jedovaté a tie, ktoré jedovaté nie sú, rozhodne nie sú kvalitným zdrojom výživy pre kone.
  • V prieme sa stráca 1 – 3 cm ornice ročne!
  • Ako sme si už spomenuli, na nekvalitnej pôde nebude rásť kvalitná pastva. Zhutnená pôda má nerovnováhu minerálov a nedostatok mikroorganizmov. Menej kvalitnej pastvy znamená viac financií na iné kŕmenie pre kone.
  • Zníženie biotopu divých zvierat (nie len tých veľkých, ale aj tých, ktoré pri koňoch potrebujeme, ako napríklad netopiere, vtáctvo a pod.)

S chovom koní a pôdou súvisí niekoľko problémov. Pri pasení vzniká asi najzásadnejší problém, a to zhutňovanie pôdy. Kone sú ťažké zvieratá a v prípade nadmernej pastvy svojimi kopytami zhutňujú pôdu. Ak sú na pastvine (jednom priestore) príliš dlho, postupne zničia rastliny a tie už nedokážu chrániť pôdu a tlmiť kroky koní. Hustá pastva je ako mäkký koberec, ktorý chráni pôdu. Keď rastliny začnú miznúť, ich korene už neumožňujú prieniku vody a vzduchu do zeme a pôda sa postupne zhutňuje. Jediné rastliny, ktoré sú schopné rásť na zhutnenej pôde, sú buriny. Samozrejme, nie je to dobrý výsledok, ale burina je niečo, čím sa príroda aspoň ako tak snaží zachrániť situáciu. Väčšina burín má dlhé korene, a tak sa príroda snaží zabezpečiť prísun vzduchu a vody do pôdy, ako aj tvorbu organickej hmoty. Pre nás to ale nie je ideálny spôsob, aj keď existujú aj výnimky, kedy vieme pri veľmi nekvalitnej a zhutnenej pôde použiť burinu na jej zlepšenie a zároveň ju udržať pod kontrolou a vytvoriť z nej hnojivo. O tom si povieme viac v časti o burine.

Holá pôda je najhoršia alternatíva. Z holej pôdy sa pod kopytami práši a keď začne pršať, vzniká nepríjemné blato. Pri dažďoch sa pôda (a v našom prípade nanešťastie aj hnoj) splavuje do vodného systému, vznikajú odtokové jarčeky, ktoré umožňujú stále lepší prietok vody a väčšiu eróziu pôdy …, alebo na rovnom teréne vznikajú podmáčané oblasti. Zhutnená pôda nie je schopná vodu vsakovať.

Holá a zhutnená pôda sa väčšinou vyskytuje na „frekventovaných“ oblastiach, ako sú cesty a cestičky, blízko brán, pri stromoch, kde býva tieň, pri napájačkách. Bohužiaľ, v týchto prípadoch sa tomuto problému ťažko vyhneme, ale aj na týchto miestach sa dá minimalizovať.

Riešiť situáciu nie je až také náročné. Stačí sa držať niekoľkých zásad.

  • Ak sa kone práve nepasú, nenechajte ich na pastvine. Spanie, oddychovanie, hra, vzájomná starostlivosť (tieto aktivity tvoria dohromady približne 8 hodín), nemusia prebiehať na pastvine. Pôda tak má čas oddychovať a spamätať sa, tlak na ňu sa znižuje. Manažment veľkých a malých pozemkov je trochu odlišný.
    •  Veľké pozemky: V ideálnom prípade sú pozemky rozdelené na niekoľko pastvín. Zázemie (prístrešky, stajňa, spevnený povrch, kde sa nachádza seno a voda a podáva sa dodatočné kŕmenie – aj tejto téme sa budeme venovať) je mimo týchto pozemkov určených na pastviny. V tom prípade sa kone budú po pasení vracať do chládku, k vode, prípadne senu a zároveň si tu oddýchnu, kým sa vrátia späť na pastvu. Samozrejme, ďalší manažment súvisí so správnym udržiavaním pastviny, o čom si povieme v časti 5. Správa pastviny.
    •  Malé pozemky: V tomto prípade budete asi musieť kone vodiť na pastvu v časoch, ktoré sú 1. ideálne a bezpečné pre spásanie (viac v časti 3. Rastliny a časti 5. Správa pastviny) a 2. v časoch, kedy to budete zvládať a nebude vám to robiť problém vo vašom dennom režime. Ako dlho budú môcť byť kone na pastvine závisí od veľkosti pozemkov, počtu koní a aktuálnych poveternostných podmienok.
  • Správny manažment pastviny (premiestňovanie medzi pastvinami, spôsoby spásania, správny čas, kedy trávu a spásať a kedy nie – súvisí aj s bezpečnosťou trávy pre kone). Túto tému budú podrobne rozoberať časti 5. Správa pastviny.