Ako predchádzať, spomaliť, úplne zastaviť degradáciu pôdy? Samozrejme, ideálne je mať kvalitný porast, kvalitnú pastvinu. Ale čo s holou pôdou, alebo pôdou s nekvalitným porastom, kým sa k tej vysnívanej pastvine dopracujeme?

Spôsobov je niekoľko, treba vybrať ten, ktorý vyhovuje najviac nám a pôde, ktorú potrebujeme zlepšiť.

– Mulčovanie
– Bariéry
– Oblasti, ktoré obetujeme
– Spevnený priestor pre kone

Mulčovanie

Pre naše účely mulčovanie chápeme ako zakrytie degradovanej/holej/zhutnenej/… pôdy, aby sme jej poskytli ochranu pred poveternostnými vplyvmi, ktoré spôsobujú jej ďalšiu degradáciu. Pôdu, na ktorej je vrstva mulču vietor nevysušuje a zároveň neodfúkava jej čiastočky. Počas dažďov mulč zadržiava vodu, čo znamená, že zabraňuje stekajúcej vode vytvárať jarčeky a zároveň sa ľahšie a viac vody vsiakne do pôdy.

Mulč zároveň môžeme použiť aj na zadusenie buriny a týmto spôsobom vytvoriť podmienky pre rast nových, kvalitných rastlín.

Rozkladajúci sa mulč poskytuje biotop pre hmyz, baktérie a huby, ktoré sú prospešné pre pôdu. Zároveň poskytuje médium pre vegetáciu, napríklad pastevné rastliny. Stačí, aby ste doň hodili pár semien, keď sa začne rozpadávať.

Pokiaľ sa vám vyskytli problematické miesta na pastvine, ktorú používate, je potrebné ich ohradiť, aby sa k mulču nedostali kone. Ideálne je, ak sú všetky voľné plochy pokryté mulčom.

Mulčovanie je asi najmenej finančne náročné. Môžete použiť akýkoľvek organický materiál, napríklad kompostovaný hnoj, hobliny a slamu (aj z použitej podstieľky), staré seno a slamu, papier. Dajú sa použiť aj odrezky po kosení, ale k nim sa kone v žiadnom prípade nesmú dostať. Okrem toho, že v nich prebieha proces kvasenia nevhodný pre konský žalúdok, môžu obsahovať kúsky jedovatých rastlín, ktoré kone nevedia z posekanej trávy vytriediť.

Dávate koňom voľné seno? Alebo máte staré, menej kvalitné balíky, ktorých sa chcete čo najskôr zbaviť? Ak seno obsahuje trávy, ktoré na svojom pozemku chcete, s mulčovaním vám pomôžu kone. Skúste im dávať voľné seno alebo staré balíky na holé miesta a nechajte ich, aby ich rozobrali po svojom (samozrejme, pokiaľ prší, mali by mať seno aj v prístrešku). Uľahčia vám prácu. Po pár dňoch, keď sa už o toto seno nezaujímajú, oblasť zatvorte a už len „dolaďte“ rozhrnutie sena na požadovanú plochu (pokojne aj s dodatkami, ktoré tam kone nechali). Vrstva mulču by mala byť dostatočne silná, aby dobre plnila svoju funkciu.

Bariéry

Bariéry používame v teréne, kde najviac odteká voda. Poskytnú vode väčšiu šancu vsiaknuť sa do pôdy, alebo ju pomôžu nasmerovať tam, kde je potrebná.

Vytvoríte ich položením „niečoho“ na zem. Sledujte kadiaľ voda steká, ako silno a sledujte aj vrstevnicu. To všetko vám napovie, aké „niečo“ – bariéru, by ste mali vybrať a vytvoriť. Kedysi sa vytvárali vlnovky tak, že sa sekali zákopy a robili hromady hliny. To by nám ale v prípade koní asi veľmi nevyhovovalo. Výsledok dosiahnete aj použitím materiálov spomenutých v časti o mulči. Pokosená a ostrihaná vegetácia, zväzky konárov, guľatina, staré balíky sena/slamy … a pokiaľ nie je daná oblasť príliš blízko vody, môžete použiť aj hnoj. S hnojom však opatrne, nesmie sa dostávať do vodných ciest. Napríklad amoniak z konského moču je pre vodné živočíchy toxický, nehovoriac o celkovom znečistení vodného systému. Pokiaľ bariéry doplníte sypkou pôdou a organickým materiálom (napríklad suché lístie a troška hnoja), vytvárate pôdu pre rast nových rastlín.

Vytvorte vlnky v oblastiach, kde sa voda pohybuje najrýchlejšie. Sledujte ako sa situácia mení, aby ste vedeli v prípade potreby spraviť dodatočné zmeny, alebo ďalšie doplniť bariéry. Nezľaknite sa burín, ktoré by v tejto oblasti mohli začať rásť ako prvé. Sú to priekopnícke rastliny. Pokoste ich a uvidíte, že ďalší rok tu začnú rásť trávy, ktoré sú pre vás prijateľné. Tento proces urýchlite, ak tu roztrúsite pár semien požadovaných rastlín.

Oblasti, ktoré obetujeme

Obetujte oblasť, len ak nemáte iné riešenie (napríklad ďalší bod, ktorý si popíšeme). V obedovanej oblasti totiž „dovolíte“ degradáciu pôdy. Ide o oblasti, kam sa kone zatvárajú v čase, kedy ich nie je vhodné pustiť do ostatných oblastí (výbehov, pastvín). Dôvodov môže byť veľa (sucho, príliš mokro, práve vytvorená pastvina, príliš spasená pastvina, zhutnená pôda … ), všetky si postupne pri jednotlivých témach povieme.

Vďaka obetovaným oblastiam zabezpečujete ochranu väčšej časti krajiny pred znehodnotením.

Aj o takúto oblasť sa treba starať, aby sa mohla časom spamätať, keď už budeme mať dostatočné podmienky na to, aby sme nemuseli obetovať žiadnu oblasť a zároveň aj preto, aby v nej kone mali potrebné podmienky pre zdravý pobyt.

Pokiaľ je veľmi sucho a kone sú v obetovanej oblasti, pomôžete jej mulčovaním. Samozrejme, keďže tam sú kone, musíte veľmi dôkladne zvážiť, aký mulč použijete, aby ste neohrozili zdravie svojich koní (ktoré sú väčšinou zvedavé a pažravé…). Väčšinou sa tieto oblasti využívajú len na krátke obdobie, takže toto opatrenie by malo byť dostačujúce.

Horšie je to so situáciou, kedy je príliš mokro. Vtedy sa obetovaná oblasť veľmi rýchlo stane blatovou zónou, ktorá pre kone nie je zdravá. V tomto prípade je ideálne nasledujúce riešenie.

Spevnený priestor pre kone

Každý areál by mal mať priestor, ktorý je dostatočne veľký na daný počet koní a má spevnený povrch. O tejto téme sa budeme baviť viac, spomeniem preto len pár vecí.

Plusom je, že ušetríte pôdu a zdravie koní, nehovoriac o sebe. Na takomto povrchu sa luxusne pracuje okolo koní, či hnojíte, čistíte … čokoľvek robíte. Je to jedna z najdôležitejších vecí. Pokiaľ ste unavení z večného boja so všetkým v blate, ťažko sa budete tešiť z koní, z práce s nimi (ak vám na ňu vôbec ostane čas a energia). Jednu zimu sme nedobrovoľne bojovali v blatových podmienkach (niekedy vám počasie plány dokonalo pokazí). Nič príjemné pre kone, ani pre nás. Túto zimu sme už mali hotový spevnený povrch. Väčšiu radosť a pohodlie ste ešte nezažili. Resp. tí, ktorí mali podobné problémy už hej. Tešili sme sa my, aj kone.

Mínusom takejto oblasti je len jej „budovanie“ a financie. Nie je to vždy jednoduché. Rôzna svahovitosť, typ pôdy – rôzne drenáže, materiály a, čo je najhoršie, rôzne náklady. Pri budovaní takéhoto povrchu je rozhodne potrebné počítať s určitými nákladmi, ale stojí to za to!