Ďalším problémom, ktorý sa týka pôdy, je príliš veľké množstvo vody. Sú oblasti, ktoré sú viac podmáčané, či už tu voda stojí kvôli terénu a veľkým dažďom, alebo kvôli vysokej spodnej vode, alebo je pôda tak zhutnená, že nie je schopná vodu vsakovať a vzniká blato (najmä hlinité pôdy majú túto tendenciu). Pre kone je státie v blate (vlastne v zmesi blata a hnoja) veľmi nezdravé a pre vás údržba veľmi náročná.

Aj keď existujú rastliny, ktorým sa darí v dlhodobo vlhkých podmienkach, pastvinné rastliny k nim nepatria.

Problémy, ktoré takéto oblasti prinášajú:

  • Komplikovaná starostlivosť o kone.
  • Živná pôda pre hmyz, najmä pakomáre a komáre, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za alergiu na hmyz u koní.
  • Možnosť zranenia (šmyknutie, pád a nie len koňa ale aj vás).
  • Množenie baktérii a húb, ktoré spôsobujú rôzne zdravotné problémy (podlomy, bahenná horúčka … ).

V prirodzenom prostredí sa kone týmto miestam vyhýbajú. Prejdú cez ne, ale nestoja v nich, presúvajú sa na vyššie položené, suchšie miesta. Ak sú zatvorené vo výbehu, nemôžu sa blatu vyhnúť.

Bohužiaľ, takéto častí pastvín je treba ohradiť a prispôsobiť ich manažment. Kone by do takýchto častí nemali byť pustené.

Aj tento problém je možné riešiť, aspoň do určitej miery, podľa závažnosti podmáčania a dôvodu, ktorý ho vytvára:

  • Nepustiť do oblasti kone, aby problém nezhoršili.
  • Zistite minulosť danej oblasti. Ak išlo o morkade, ktoré boli umelo vysúšané, nebojujte, práve naopak, zregenerujte ich. Mokrade tam boli z nejakého dôvodu a ich zregenerovaním zlepšíte biodiverzitu a prostredie celkovo. Vždy sa snažte nájsť rastliny, ktoré sú v danej oblasti domáce.
  • Upravte terén tak, aby ste vodu smerovali pozdĺž vrstevníc a umožnili jej odtekanie. Vodu môžete smerovať napríklad pomocou rôznych typov mulču.
  • Vysaďte stromy a rastliny, ktoré vodu milujú. Vždy sa snažte nájsť rastliny, ktoré sú v danej oblasti domáce. Pomôžu vám s vysušením oblasti. Starajte sa o vegetáciu, podporujte ju a po určitom čase spevní pôdu tak, že sem budete môcť púšťať kone aspoň v určitých obdobiach roka. Napríklad uprostred leta, kedy vám dochádza pastva na iných pozemkoch, pretože je príliš sucho, v tejto oblasti (ak je už pôda dostatočne suchá vďaka procesu, ktorý ste začali) bude tráva ešte pekne zelená a pripravená na spásanie. V čase, kedy do oblasti pustíte kone, dôsledne pastvinu a pôdu sledujte a včas dajte odtiaľ kone preč. Zároveň je lepšie, ak sa táto oblasť spása kratšie a menej intenzívne, ako ostatné oblasti.
  • Najrýchlejšou, ale najdrahšou možnosťou, je vybudovanie drenáže. Toto však nie je úplne ideálne riešenie, ani pre životné prostredie, ani pre naše peňaženky. Sú však oblasti, kde sa tomu nevyhnete. Napríklad v okolí brán, alebo na cestách.
  • Tieto oblasti, bohužiaľ, niekedy nechtiac vytvára aj sám človek. Každá strecha, či ide o stajňu alebo prístrešok, by mala mať odkvap. Voda, ktorá by spadla na plochu stajne/prístrešku, teraz steká po ich strechách a padá len na úzky priestor po obvode strechy. Úplne ideálne je, ak sú odkvapy vedené do záchytných nádrží na vodu, ktorú takto môžete uskladniť a neskôr, hlavne keď je nedostatok vody, použiť napríklad na polievanie.

Skôr, ako začnete robiť akékoľvek zmeny, oblasť určité obdobie sledujte. Vyhnete sa tak omylom a zbytočnej práci. Radšej počkať sezónu a robiť len základné udržiavacie práce (aj tie už pomáhajú porastu a už vlastne začínate so zlepšovaním podmienok), ako vynaložiť veľa úsilia, prípadne financie a nakoniec zistíte, že to nebolo to správne riešenie. Pri budovaní drenáži potrebujete skutočne dobre poznať oblasť, aby ste vedeli akú hlbokú drenáž spraviť, aké materiály (aký druh štrku, frakcie, geotextílie, gumy, zatrávňovacie dlaždice …) sú pre danú oblasť (typ pôdy, stupeň podmáčania … ) a účel oblasti najvhodnejšie. Nejde o lacné záležitosti, tak je lepšie to spraviť raz a poriadne, ako na niekoľko pokusov a opráv, ktoré sa zvyčajne predražia.

Aj takáto oblasť vám prinesie mnoho úžitku. V neposlednom rade mení „klímu“ vo svojej blízkosti. Ochladzuje, zvlhčuje, produkuje kyslík, viaže uhlík … spríjemňuje okolie.

Opačným problémom je nedostatok vody, príliš suchá pôda.

Suchá pôda sa zvyčajne spája s príliš teplým počasím. Pôda je tvrdá a prašná, čo neprospieva kopytám ani dýchacej sústave koňa. Rastliny sú dehydrované, prestávajú rásť a ak sú na pastve zvieratá, rozpadajú sa a hynú. Prestávajú chrániť pôdu. Je dôležité, aby ste kone stihli dať z pastviny včas. Ak majú rastliny 5 cm a menej, kone by sa na pastvine nemali pásť. Pomôže to zníženiu degradácie pôdy. Rastliny ju budú chrániť pred suchom a horúcim počasím a zároveň im zostáva dostatok listov na to, aby sa rýchlo zotavili, keď prídu dažde. Keď skončí sucho, odolajte okamžitému pusteniu koní na pastvu. Dajte rastlinám dostatok času na zotavenie. Pastva po suchu obsahuje príliš veľa škrobov a cukrov (ktoré rastlina potrebuje na zotavenie sa  a ďalší rast), čo nie je pre kone vhodné. Chvíľu na pastve neboli a o to hltavejšie budú jesť.