Postrehy z tréningov: Sed, pomôcky a okolnosti

Postrehy z tréningov: Sed, pomôcky a okolnosti

🍀Včera sme trénovali s Haničkou. Pracovali sme na 🍀zlepšení sedu, s čím samozrejme súvisí aj „dávanie“ pomôcok.Naše kone sú veľmi jemné.🐎 Ako všetky kone.🐎 Keď im sadne na zadok mucha, presne vedia, že tam sedí …

Strach – ostražitosť a kone

FAKT: Vďaka „strachu“ (hovoríme, že kone sa boja) kone prežili milióny rokov. Ostražitosť sa v okamihu zmení na útekovú reakciu. Pokiaľ na vás útočí predátor, nemáte čas riešiť situáciu, pretože pokiaľ by vaše riešenie nebolo správne, …