Etológia

Kôň…, inštinkty, útek, boj, prečo kone žijú v stáde, prečo to všetko vedieť? Viac »

Zásady pri práci

Kôň je vaše zrkadlo … ako ste ho vychovali, čo zo seba ste mu dali, to bude prezentovať na verejnosti. Viac »

Ponuka

Tréning koní, koní a jazdcov, semináre ... Viac »

 

Tréning koní a jazdcov

KOMUNIKÁCIA
PRÁCA ZO ZEME A LONŽOVANIE
PREKONÁVANIE STRAŠIAKOV, PRÍPRAVA NA VYCHÁDZKY
PRÁCA VO VOĽNOSTI
PRÁCA ZO SEDLA

Podrobnejšie…

KOMUNIKÁCIA
Komunikácia je základom všetkého. Pokiaľ si nerozumieme, ťažšie sa na niečom dohodneme a niekam spolu dostaneme. Je to len hľadanie, tápanie, nič jasné, zrozumiteľné a teda nakoniec jednoduché. Je to ako keď sa ocitnete v krajine, ktorej jazyk a zvyklosti nepoznáte… Napriek tomu sa ešte stále kone trénujú týmto spôsobom. Zdĺhavo a častokrát stresujúco sú nútené pochopiť, čo od nich chceme. Miesto toho, aby sme sa na chvíľku zastavili, zamysleli sa, pozorovali ich, pochopili spôsob ich života a komunikácie. Potom zrazu ide všetko jednoducho, ako lusknutím prstov…

PRÁCA ZO ZEME A LONŽOVANIE
Cieľom práce zo zeme v prípade dvojíc je naučiť ľudí “čítať” v koňovi, rozpoznať jednotlivé gestá a na základe nich správne reagovať, chápať myšlienkové pochody a reakcie koňa.

Pri práci zo zeme utvrdzujete to najdôležitejšie, dôveru a rešpekt. Vytvárate vzťah, formu partnerstva a spôsob komunikácie medzi vami a koňom. Od tohto všetkého záleží, aká bude vaša ďalšia spoločná práca. Buď získate jeho dôveru, rešpekt, stanete sa spravodlivým a pokojným vodcom a  pripravíte jednoduchší život vám obom, alebo túto pozíciu získa kôň a …

Prvý a najčastejší kontakt nastáva pri vodení. Už to, ako sa budete koňa viesť, ovplyvní veľmi veľa. Aj vodenie má svoje pravidlá a pokiaľ ich budete raz dodržiavať a inokedy zas nie (veď idem len z boxu do sprchovacieho kúta), dáte koňovi jasný signál, na základe ktorého sa zariadi.

Pri lonžovaní sa spája viac vecí. Po fyzickej stránke, či pracujete na lonži, v kruhovke alebo picarede, kôň sa učí získať a správne udržať rovnováhu, neskôr plynulosť pohybu a samostatné udržiavanie tempa, ako aj správne postavenie tela, a to bez aktívnej pomoci človeka rôznymi pomôckami. Prvé kroky k samostatnosti. Neriešte veci, ktoré sa učí, za neho, len mu poviete, čo chcete a pomôžte ich zvládnuť.

Snažíte sa s koňom spolupracovať na základe etológie, jeho prirodzených spôsobov správania sa. Je to kôň a nie človek. On nemusí považovať za správne to, čo pokladáme za správne my.

A začína sa pomaly učiť, čo ktoré nové gesto, nový povel, znamenajú.

PREKONÁVANIE RÔZNYCH PREKÁŽOK A STRAŠIAKOV, PRÍPRAVA NA VYCHÁDZKY

Prekonávanie rôznych strašiakov vám pomôže s viacerými vecami súčasne. Čo myslím pod pojmom strašiak. V skratke je to čokoľvek, pri čom kôň prejavuje obavu, strach. Prechod cez rôzny podklad, kavaleta, mostík, veľká deka, kúpanie, prepravník, lopta, kríky, hadica, guma, alebo plachta na zemi a rôzne podobné veci, igelitové tašky, veľké kusy igelitov (ideálne lietajúcich), mláky, vlajky, kužele, klobúk na hlave, alebo ušane, miešačka, kombajn, trúbiace auto, šarkan… fantázií sa medze nekladú… Pracujte bezpečne (prostredie, bezpečie koňa a vás) a po malých krokoch. Nechcite všetko naraz, na koňa nikdy netlačte.

Čím viac strašiakov spolu prekonáte, tým väčšia dôvera bude medzi vami. Nie len kôň, bude veriť viac vám, ale aj vy budete veriť viac koňovi. Počas práce ho budete spoznávať, budete vidieť, ako sa mení a budete stále lepšie vedieť, čo môžete od neho očakávať.

Sledujte, ako sa prekonávanie strašiakov stáva stále jednoduchším. Je jedno, akých strašiakov koňovi predkladáte. Ak pracujete správne, ich prekonávanie bude stále jednoduchšie, strach koňa bude stále menší a pretože všetky situácie s vami boli zatiaľ bezpečné a v pohode, viac začne prevládať zvedavosť. Dá vám najavo, že má z danej veci obavy, ale ochotne, aj keď s určitými obavami, bude kráčať za vami.

Ak sa niečoho zľakne, útočisko bude hľadať pri vás, pretože pri vás bolo vždy bezpečne.

Prirodzene kôň jedná inštinktívne. Niečoho sa zľakne, uskočí a uteká. Potom sa zastaví a prehodnocuje situáciu, zisťuje, či mu hrozí reálne nebezpečenstvo, alebo môže pokračovať v pasení. My od neho budeme chcieť, aby prekonal strach, pretože my sme tam a my sme vodca, ktorý velí … tak, ako v stáde.

Pracujete na sebavedomí koňa, získavate spoľahlivejšieho partnera.

Zároveň je to aj skvelá príprava na vychádzky. Kôň sa naučí správne reagovať a bude vám viac dôverovať.

Získate citlivého, ľahko ovládateľného koňa, ktorý sa vie “sám pozerať pod nohy” a prekonávať prekážky, či na prechádzke, na jazdiarni alebo na pretekoch.

PRÁCA VO VOĽNOSTI
Prvým krokom je naučiť ľudí “čítať” v koňovi, rozpoznať jednotlivé gestá a na základe nich správne reagovať, chápať myšlienkové pochody a reakcie koňa.

Na základe predošlého spoznania gest, myslenia a reakcií koní si dvojica otestuje, kam sa v práci posunula.

Pri práci vo voľnosti máte viac možností. Môžete sa jej venovať prioritne, ak máte mladého koníka alebo máte záujem len o trávenie času so svojim kamarátom a rekreačné jazdenie, alebo ju môžete využiť na utuženie vzťahu a spestrenie programu, ak máte s koňom pretekárske ambície, a tak sa viac musíte venovať tréningu.

Vždy však spoľahlivo preverí, kým ste sa pre koňa stali. Ide za vami, pretože máte vodítko, alebo preto, že chce s vami tráviť čas, pracovať, hrať sa? Pretože ste sa stali vodcom?

Váš kôň nemusí vedieť španielsky krok, ľahnúť si a podobné kúsky, stačí, že bude s vami spokojný, bude vás vyhľadávať, čakať vo výbehu a kráčať smerom k vám, keď vás vidí, jednoducho bude s vami rád spolupracovať a tráviť čas. Na jeho ovládanie nebudete potrebovať vodítko a ďalšie pomôcky.

Ak však budete chcieť ísť ďalej, učiť ho rôzne kúsky, triky, alebo vašu klasickú spoločnú prácu dvihnúť na vyššiu úroveň, dvere sú vždy otvorené.

PRÁCA ZO SEDLA
Základný výcvik je vhodný pre všetky spôsoby jazdenia, pokročilý tréning je zameraný na westernové jazdenie.

Najčastejšie je práca na tréningoch najprv zameraná na jazdca. Správne reakcie jazdca na podnety koňa. Čiže tak, ako v predošlých prípadoch, jazdec by sa mal naučiť čítať v konských gestách, spoznať myslenie a reakcie koňa. Bez toho veľa jazdcov robí zbytočné chyby a práve vtedy, keď kôň potrebuje pomôcť, podporiť, trestajú ho.

Korektný sed je hneď druhým bodom programu, pretože bez neho zbytočne od koňa niečo chceme pomocou pomôcok, ktoré sa síce môžeme pokúšať dávať správne, keď svojim sedom mu hovoríme niečo iné a zbytočne ho pletieme a teda nakoniec nereaguje podľa našich predstáv. A znova býva častokrát kôň neoprávnene trestaný. Aj obyčajné prejdenie rohu, ktoré je v zásade veľmi jednoduché a žiadne špeciálne pomôcky naň nepotrebujete, môže jazdec svojim sedom ovplyvniť tak negatívne, že zhromaždenému koňovi počas prechodu rohom vypadne plece, dvihne hlavu, podsadený zadok zmizne …, na čo jazdec reaguje korekciami týchto chýb a teda ďalšími zbytočnými pomôckami, ktoré odvádzajú pozornosť koňa od pôvodnej práce. Tieto chyby však väčšinou nespraví kôň, ale jazdec svojim nesprávnym sedom. A pri tom to ide tak jednoducho, prakticky bez použitia oťaže, holene a kôň prejde roh oveľa kvalitnejšie, presnejšie a pri tom zostane v správnom a korektnom postavení.

Pokiaľ sedíte správne, je každá jedna pomôcka jasným a jednoduchým signálom pre koňa. Čím menej sa budete koňovi pliesť do práce, tým lepšie, jednoduchšie a citlivejšie bude reagovať. Akonáhle vypustíte zbytočné pomôcky, resp. korekcie, ktoré opravovali najmä chyby vášho sedu, kôň sa bude môcť lepšie sústrediť na prácu, na veci, ktoré od neho v danom okamihu chcete.

Práca zo sedla nadväzuje na všetky princípy a zásady, ktoré som spomínala pri komunikácii, práci zo zeme, lonžovaní a práci vo voľnosti.

Cieľom je jemne prijazdený citlivý kôň, ktorý okamžite reaguje na takmer nepatrné pomôcky, pracuje ochotne a samostatne. V správnom postavení, zhromaždený chodí bez vašej dodatočnej práce, na základe jemného povelu.

Tréning prebieha postupne, po krokoch, ktoré na seba nadväzujú. Kôň sa tak ľahšie učí, jednoduchšie chápe a práca je pre neho príjemnejšia.

Ak Vás zaujala moja ponuka, alebo máte nejakú otázku, napíšte mi na email ziarica@okonoch.sk.

Tréning koní a jazdcov
5 hlasov, 4.00 priem.hodnotenie (83% skóre)