130823 pignon 003V dňoch 23. – 27. 08. sa v Rakúsku konal seminár s Jean Francois Pignonom (ďalej len J. F. Pignon). Dva dni pre začiatočníkov, deň, počas ktorého sme mali možnosť klásť J. F. Pignonovi otázky, pozreli sme si jeho film a show a dva dni semináru pre pokročilých.

Prvý deň semináru začal vonku na dvore, kde Jean Francois Pignon prišiel ku každému z nás a podal nám ruku. Vyžarovalo z neho presne to, o čom následne celý seminár rozprával.

130823 pignon 035Potom zašiel dozadu do stajne a previedol okolo nás, cez nádvorie, uličku a cestu väčšiu časť svojho stáda. Voviedol a zatvoril ich do výbehu. Nechal ich tam prebehnúť sa a potom sa s nimi pár minút pohral. V druhej skupine priviedol do ďalšieho výbehu žrebca a dvoch valachov. Kone za ním kráčali voľne, bez čohokoľvek na sebe.

Presunuli sme sa do haly a prvý deň semináru začal. J. F. Pignon rozprával po francúzsky a prekladateľka tlmočila do nemčiny. Medzi účastníkmi semináru boli predovšetkým Rakúšania a Nemci, traja Česi a my dve, zo Slovenska. Slová J. F. Pignona na úvod jasne vystihovali podstatu. Jazykovú bariéru pokladal za bezpredmetnú, pretože my predsa chceme komunikovať s koňmi. Komunikácia s koňmi totiž nie je o našich slovách, pomôckach a maškrtách, komunikácia je o hlave. Našej a konskej. Divákov upozornil, aby pokojne sedeli, keď budú kone v ich blízkosti. Každý pohyb totiž môže pre koňa znamenať určité gesto.

130823 pignon 013J. F. Pignon v úvodnom príhovore poukázal na dve cesty, ktorými sa ľudia v práci s koňmi uberajú. Je to cesta sily a cesta komunikácie. Pri ceste komunikácie neexistuje vyhradený čas na prácu s koňmi. Všetko treba riešiť srdcom, s obrovskou láskou a porozumením, ale jasne a rázne, zrozumiteľne pre koňa. Nič sa nedá odkladať a problém, ktorý vznikne treba ihneď vyriešiť. Práca s koňmi nie je náročná, je veľmi jednoduchá. Najťažšie je vysvetliť ľuďom, aby s koňmi komunikovali ich rečou, konskou a nevnucovali im tú svoju. Základom práce je pokoj a uvoľnenie. To je pre kone v ich živote najpodstatnejšie. Počas celej práce J. F. Pignona z nej neustále vyžarovalo uvoľnenie, pohoda, pokoj, porozumenie a trpezlivosť, ale aj autorita, rešpekt, koncentrácia a dôslednosť. Pri svojej práci s koňmi používal len vodítko a niekedy ani to nie, a bič. Ale pozor, pretože to ako bežne používame bič pri našej práci, s použitím biča J. F. Pignonom nemá vôbec nič spoločné. Iné držanie, iný tlak, iný pohyb, bod na biči, ktorý sa dotýka koňa, spôsob a postup ťuknutia … toto všetko zmenilo bič zo strašidla na skvelú pomôcku. Takouto pomôckou koňovi dávate najavo, čo má robiť a nebijete ho. Keď sme to neskôr skúšali samé na sebe, skutočne bol obrovský rozdiel medzi klasickým „štípancom“, ktorý sa bežne používa, a „ťuknutím“, ktoré nás učil J. F. Pignon. Bol to tlak, prenesená energia, ale nie bolesť.

130826 pignon 005J. F. Pignon trpezlivo pracoval s každým účastníkom a koňom. Niekoľkokrát vysvetľoval to isté, niektorým aj niekoľko dní. Vždy pokojne, trpezlivo, s úsmevom. Najväčším problémom ľudí bolo, že od koní chceli veci okamžite, niekedy nezmyselne, bez toho, aby reagovali na podnet koňa. Toto s komunikáciou nemalo nič spoločné, skĺzlo to vždy do roviny cvikov. A práve túto tenkú hranicu bolo najťažšie vysvetliť. Uvoľniť ľudí a naučiť ich trpezlivosti a tomu, že s koňom majú komunikovať, čiže niečo chcieť a reagovať na základe odozvy koňa. V okamihu, kedy vzal do rúk koňa J. F. Pignon, sa kôň hneď začal meniť. Po prvých krokoch aj tie najneposlušnejšie kone boli uvoľnené, nasledovali, čakali na nové povely, snažili sa vyhovieť a chápať, čo sa od nich chce. Každému sa venoval toľko, koľko bolo treba a práve preto seminár každý deň nekončil o šiestej, ako bolo pôvodne v pláne ale až okolo ôsmej.

130824 pignon 016Druhý deň ráno vyvádzal J. F. Pignon všetky svoje kone naraz. Žrebca, kobyly, valachov, mladé kone. Cestou žrebca a valachov oddelil do menšieho výbehu a s kobylami a mladými koňmi pokračoval ďalej. Všetko bez ohlávok a vodítok, len s úsmevom na tvári a bičom v ruke. Počas dňa sme pracovali s tými istými koňmi ako prvý deň a pokúšali sa posunúť ďalej, naučiť sa niečo nové. Kone boli pripravené, všetko však záležalo na tom, či ich majitelia pochopili filozofiu a to, čo sa deň predtým učili. Väčšinu vecí sme opakovali z predošlého dňa, pretože ľudia namiesto komunikácie skĺzavali k cvikom. Niektorým sa však podarilo dostať aj ďalej. U týchto koní, ako aj ich majiteľov, bol vidieť veľký pokrok.

130827 pignon 005Na záver druhého dňa J. F. Pignon vysvetľoval a predvádzal vodenie koňa cez plachtu a nakladanie do prepravníka. Plachtu zvládli všetky kone skoro bez problémov, až na jedného. Bol to veľmi zvláštny prípad, pretože koník najprv po plachte chodil bez problémov, bez strachu. Ale jeho majiteľ, v snahe robiť veci čo najlepšie, zabudol na komunikáciu a skĺzol do bežných cvikov. Pracoval takým spôsobom, až sa mu koňa podarilo vystresovať tak, že na plachtu síce vošiel, ale snažil sa z nej zdupkať hneď, ako sa dalo. Po niekoľkých minútach práce s J. F. Pignonom sa znova upokojil a postupne po plachte kráčal úplne bez problémov, ako na začiatku. Toto bola krásna ukážka toho, že ľudia niečo chcú, na niečom pracujú, ale neberú do úvahy to, či to chce aj kôň, či je na to pripravený, či je tam s ním a v správnom rozpoložení. Ľudia len mechanicky vykonávajú cviky, podľa toho, čo si povedali, že v daný okamih zvládnu. J. F. Pignon znova opakoval, že práca sa koňom sa nedá dopredu naplánovať a načasovať. Je to živý tvor, ktorý má tiež svoje emócie, dobré a zlé dni … nie je to auto, či motorka.

130824 pignon 098Pri nakladaní do prepravníka sme riešili iný problém. Pracovať pokojne, uvoľnene a bez strachu nebolo pre všetkých jednoduché. Niektoré kone nastúpili s majiteľmi bez problémov, iné do prepravníka ich majitelia dostať nezvládli. Dôvodom bola jediná vec, rozpoloženie majiteľa. Všetci sme zažili pri nakladaní koňa aj stres a ten si nesieme so sebou ďalej. Tento stres bol aj dôvodom, prečo nie všetci dokázali naložiť kone. Napriek tomu, že pracovali správne, bolo na nich vidieť vnútorné napätie a kôň to cítil. Keďže prepravník je trošku väčším stresom pre kone, aj keď tento stres sme im vyrobili zasa len my ľudia, najprv musel J. F. Pignon kone upokojiť a až potom nakladať. Neodišiel však od prepravníka, všetko robil pri ňom a postupne kone upokojoval a nakladal súčasne.

130824 pignon 027Tretí deň sme mali voľnejší. V pláne bola diskusia, kde sme J. F. Pignonovi mohli klásť akékoľvek otázky. Keďže pršalo, pôvodne plánovaná tréningová hodina vo voľnosti s jeho koňmi sa nekonala. Namiesto nej pustili do haly problémového koňa a J. F. Pignon nám predviedol celú svoju prácu. Bolo krásne sledovať premenu koňa z nervózneho nevyrovnaného zvieraťa, na pokojného, uvoľneného koňa.

130825 pignon 035130825 pignon 126Poobede sa premietal film o živote J. F. Pignona Gazelle a večer nás čakala show. Keďže sme už v mnohých veciach mali omnoho jasnejšie, dokázali sme si oveľa lepšie užiť všetko, čo predvádzal, pretože sme videli, ako komunikuje, ako sa s koňmi hrá, dohaduje, vyžaduje od nich veci, ale zároveň im necháva ich slobodu. Pracoval naraz s kobylami, valachmi a žrebcom. So všetkými spolu a s každým zvlášť, kým ostatné kone stáli vzadu v hale a čakali, s tým, že žrebec stál pri nich, len trošku bokom. Keď sa pokúšal priblížiť ku kobylám, stačilo, aby J. F. Pignon na neho pozrel, prípadne spravil krok k nemu a žrebec sklonil hlavu a znova zacúval na svoje miesto. Kone, ktoré práve nepracovali, ale čakali, sa spokojne oňuchávali, ohryzkávali alebo len tak pozerali, čo sa práve deje a čakali, kým príde ich čas. Pred koncom show priviedli aj mladé kone, a tak J. F. Pignon naraz pracoval s desiatimi koňmi. Žriebätá, kobyly, žrebec, bez problémov bok po boku, oňuchávali sa, prekladali cez seba hlavu, hrali sa, bláznili a presne počúvali a sledovali svojho trénera.

130823 pignon 068Štvrtý a piaty deň pokračoval seminárom pre pokročilých. Oba tieto dni boli pre nás a aj pre J. F. Pignona, čiastočným „sklamaním“ (aj keď samozrejme bolo sa na čo pozerť). Do semináru sa prihlásilo len pár koní z predošlých dvoch dní a všetci ostatní, čiže väčšina koní, boli nováčikovia a ešte aj úplní začiatočníci, jednoducho povedané, kone si s nimi robili, čo chceli, Takže s nimi musel J. F. Pignon začínať od základov. V tejto časti seminára sa však malo pracovať vo voľnosti a tak okrem jedného koňa, ktorý bol hrozbou ešte aj pre divákov, keďže sme sedeli len za tenkou páskou, to tak aj bolo. V hale bol väčšinou vždy len jeden kôň, voľne pustený a J. F. Pignon predviedol a vysvetlil ako pracovať a následne sa o to pokúšal majiteľ koňa s jeho pomocou.

130826 pignon 014Asi najkrajší zážitok bol nádherný andalúzsky žrebec, ktorý teda svoje postavenie dominantného žrebca dával jasne najavo, či už pri tom, ako vodil svoju majiteľku, alebo vo voľnosti, keď bol pustený. Pri práci s J. F. Pignonom si zachoval svoju silu, energiu, pohyb a výzor dominantného žrebca, len ho nasledoval a hľadal riešenia na všetky pokyny, ktoré mu dával. Krásne bolo aj sledovať, ako si kone vo voľnosti vyberali, v koho prítomnosti budú. Častokrát opúšťali svojich majiteľov a vyhľadávali spoločnosť Jean Francois Pignona.

Druhým silným okamihom bolo sledovanie práce jedného majiteľa so svojim valachom. Bol to pokojný koník, ktorý jednoducho plnil príkazy svojho majiteľa. Neriešil, pokojne, možno trochu rezignovane nasledoval. Jeho majiteľ však počas všetkých dní pracoval v prvom rade sám na sebe a tak na záver ich spoločnej práce sa obyčajný koník zmenil v energické zviera, ktoré si prítomnosť svojho majiteľa doslova užíva a teší sa na spoločnú prácu. Dával to najavo každým svojim pohybom, gestom, energiou a ochotou, ktorú do všetkého vkladal a aj pohybom, energiou chodov, ktoré asi jeho majiteľ ešte nikdy nevidel, pretože sám ostal stáť a neveriaco pozeral na svojho koňa. A toto bola práve nádherná ukážka, kedy síce s využitím techniky, ale bez mechaniky a skĺznutia do klasických cvikov, sa majiteľovi podarilo komunikovať so svojim koňom.

130827 pignon 011A čím bol seminár pre nás? Potvrdením toho, že cesta, po ktorej sme sa pred rokmi vybrali je správna, doplnením chýbajúcich dielov skladačky, ktoré sme zatiaľ len hľadali a samozrejme, úžasným zážitkom. Tešíme sa na prácu s našimi koníkmi a na jar, keď nám to počasie dovolí, usporiadame seminár na túto tému pre vás.

Nora Vidová a Michaela Macková
Viac fotografií nájdete na tomto linku.

5.00 avg. rating (99% score) - 14 votes

Odporúčané články