Organizovaný o.z. Hipoškôlka, Pernek

Podporený z projektu Leonardo da Vinci Partnerstvá s názvom „Self – experience in European qualification framework for practice and training in animal mediated assistance and therapy (AMAT)“

Dňa 4.5.2013. od 14.00 do cca 17.00

Sú vítaní všetci diváci (účasť je nutné dopredu nahlásiť na doleuvedený kontakt), vstup 10 €

Po dohode je možné prísť aj so svojím vlastným koňom

Program: ako koňovi pretlmočiť naše požiadavky; rozpoznanie a sledovanie jednotlivých fáz vzniku napätia u koňa; uvoľnenie koňa pred a po hipoterapii.

Bližšie: Ako má pracovať človek sám so sebou tak, aby dosiahol s koňom čo najlepšie výsledky. Rozpoznávanie jednotlivých konských gest, ktorými sa nám snažia povedať, čo sa im páči a čo nie, čo ich stresuje, z čoho majú len obavy… Uvoľnenie koňa prostredníctvom Vás.

Tešíme sa na Vás,

Lenka Kňazovická, Hipoškôlka o.z., lenka@hiposkolka.sk

5.00 avg. rating (99% score) - 8 votes

Odporúčané články