PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 9. časť

130618 - Doľany Veve-30Spoznávanie sa a spôsob komunikácie koní – prvá časť

Skôr, ako budete od koňa niečo chcieť, musíte sa spoznať navzájom. Je to rovnaké, ako v ľudskom svete. Keď niekoho poznáte spolupracuje sa vám s ním jednoduchšie, ako s človekom, s ktorým ste strávili minimum času, alebo dokonca ste sa práve stretli. To, že prídete na tréning a vezmete koňa z boxu neznamená, že je okamžite pripravený na spoluprácu s vami. Nie je to stroj. Je to živý tvor, ktorý má emócie, nálady, svoje potreby … Chce to čas, kým vás bude rešpektovať a dôverovať vám hneď v okamihu, ako sa k nemu priblížite. Potrebuje s vami stráviť čas a zažiť rôzne situácie, počas ktorých si vás bude preverovať. Potom jeho rešpekt a dôvera budú o to silnejšie.

Pri práci od koňa chcete, aby bol pozorný, v strehu, ale zároveň pokojný a nebojácny. Mal by sa zoznámiť so všetkým, čo na tréning použijete. S rukami, lanom, bičom, alebo akoukoľvek pomôckou, s ktorou sa chystáte pracovať.

Dotknite sa ho kdekoľvek na jeho tele. Ale nerobte to „násilne“. Rozhodol som sa a ty musíš môj dotyk akceptovať. Pamätajte na to, aký je vodca. Áno, vyžaduje, ale pokojne, trpezlivo. Začnite na miestach, kde je to koňovi príjemné a zvláda to. Pomaly postupujte na miesta, kde to nie je až tak príjemné a podľa toho, akú odozvu vám kôň dáva pokračujte. Netlačte na neho, ale ani nezostaňte neistý. Pokojne si trvajte na svojom s tým, že nevadí, ak sa vrátite na miesta, kde to bolo koňovi príjemné a budete sa znova a znova presúvať na menej príjemné miesta. Z vašej strany tam musí byť istota, jednoznačnosť, ale hlavne pokoj, trpezlivosť a uvoľnenie, ktoré prenášate na svojho koňa. Nikdy kone neporovnávajte navzájom. Každý jeden z nich potrebuje iný čas. Niektorý kôň to zvládne za chvíľku, s iným možno budete pracovať aj hodinu. Každý kôň je inak citlivý a má za sebou iné skúsenosti. Ale to je práve tá situácia, v ktorej koňovi postupne ukazujete, že si jeho rešpekt a dôveru zaslúžite, pretože máte trpezlivosť s ním pracovať, ste pokojný, sebaistý a nezačnete ho „tlačiť do kúta“, lebo vy to tak chcete, vy nemáte dostatok času … lebo vy rozhodujete … Pokračujte napríklad tým, že mu zdvihnete nohu. Znova pomaly a pokojne, pretože sa musí naučiť prijať všetky vaše dotyky uvoľnene. Zoznámte ho s bičom, prejdite mu ním po tele. Tu môžete mať problém, pretože mnohé kone boli bičom bité. Dajte tomu viac času. Vydržte, zotrvajte, pokračujte ako keď ste sa ho dotýkali na tele len rukami. Ruky a bič sú veľmi dôležité, pretože môžu byť pre koňa pohladením a môžu však znamenať aj príkaz a v niektorých prípadoch určité nepohodlie.

Pri tejto práci si musíte všímať, čo vám kôň hovorí. Skúste niekedy kone pozorovať v stáde, pri práci s niekým iným, sledujte svojho koňa na prechádzke, pri pasení, kedy spolu len oddychujete, hľadajte rôzne situácie, aby ste boli pripravený, keď príde na samotnú prácu. Určite už teraz niektoré gestá poznáte. Napríklad uši. Bežne počúvam, pozor, kôň má uši vzadu, je to nebezpečné. A nie vždy je to pravda. Záleží na tom, ako veľmi sú uši vzadu, ako je postavený krk, ako je natiahnutá hlava, aké je napätie v tele… a tak ďalej. Uši vzadu môžu znamenať varovanie až útok, ale aj vyjadrenie nepochopenia danej veci, nesúhlas, ktorý vás práve má naviesť k tomu, aby ste správne zareagovali a pokojne vysvetlili, čo vlastne chcete. Ak ide o nepochopenie a nesúhlas, pokiaľ zareagujete nesprávne, budete netrpezlivý, neistý a príliš na koňa tlačiť, môže to viesť až k upozorneniu, ktoré prichádza pred útekom, alebo útokom koňa (ale to je téma, o ktorej sa píše v iných článkoch). Pokiaľ zareagujete správne, vedie to práve k pochopeniu, uvoľneniu a postupne k rešpektu, dôvere a ochote spolupracovať.

Nikdy žiadne gesto nestojí len na jednej veci, jednom náznaku. Vždy ide o spojenie viacerých gest, náznakov, mimiky, uvoľnenia a strnulosti tela. Tak isto napríklad prežúvanie, mľaskanie, olizovanie a otváranie huby. Prežúvanie, olizovanie môže znamenať niečo ako premýšľanie, spracovávanie daného podnetu, ale môže to byť aj upokojovanie po predošlej stresovej situácii. Zasa záleží na ďalších signáloch, ktoré si musíte všímať. Uvoľnení alebo napätí tela, postavení krku, hlavy, uší … Po stresovej situácii, kedy sa kôň týmto spôsobom snaží upokojiť bude jeho telo určite napäté, hlava dvihnutá vyššie, uši čiastočne v strehu, mimika tváre bude naznačovať stres, strach. Pokiaľ kôň len spracováva predošlé podnety, bude uvoľnený, krk bude znížený, uši tak isto viditeľne uvoľnené, hlava sa bude skláňať. Nikdy sa teda nesústreďujte na jednu vec, ale na celý obraz a hlavne na energiu. Energiu, ktorú cítite z koňa a hlavne, svoju energiu, ktorou dokážete celú situáciu ovplyvniť. Nepresviedčajte sami seba, že ste uvoľnený, keď vaše plecia sú strnulé, pretože ste sa príliš sústredili na to, aby ste daný povel koňovi dali správne. Vaše telo a jeho reakcie sú najlepším vodítkom pre spoznanie vás samých.

V ďalšej časti sa pozrieme na jednotlivé gestá, ktoré musíte poznať, aby ste ich postupne vedeli správne kombinovať.

Žiarica

Ďalšia časť: PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 10. ČASŤ

Predošlá časť: PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 8. ČASŤ

5.00 avg. rating (99% score) - 13 votes