574599_4426227777805_1174793715_nPravidlo troch, rešpekt a sloboda

Pravidlo troch sa vzťahuje na akúkoľvek prácu, ktorú s koňom vykonávate. Vždy treba sledovať a oceniť aj ten najmenší pokrok. Hneď ako dostanete od koňa očakávanú odpoveď, jej náznak, pokus vyhovieť, spravte si prestávku.

Na tejto časti je najťažšie určiť postoj, aký kôň k danej situácii zaujal. Každý kôň je individuálny. Každého koňa rozruší niečo iné a v rôznej intenzite. A rovnako aj upokojí. Samozrejme rozrušenie, alebo nepohodlie, sa môže dostať len na hranicu, o ktorej som písala v minulých článkoch (spomeňte si na odsek s tancom). Mnohokrát sú nesprávne čítané gestá koňa a ľudia si zamieňajú rozrušenie, stres, prejav vedenia, zo strany koňa, hľadanie riešenia, odmietanie, uvoľnenie, únavu, nezáujem, spoluprácu s chvíľkovým sústredením a podobne. Pokiaľ toto neviete u vášho koňa čítať, len veľmi ťažko sa posuniete ďalej. Tomuto sa budeme venovať v ďalších častiach a teraz sa vráťme k pravidlu troch.

Ak výkon stagnuje, ani po troch pokusoch nikam nevedie, pomôcku treba zmeniť. Pomôckou ste vy, vaše telo, vaša energia a bič. Možno je v danej pomôcke nedostatok istoty, pokoja, energie, alebo je naopak príliš rázna, rýchla … Cit a schopnosť vnímať atmosféru sú základom pre pochopenie dôvodov.

Nezabudnite oceniť aj ten najmenší pokrok a ochotu spolupracovať. Zároveň však nesmiete odmeniť koňa dlhšou prestávkou v okamihu, keď sa len strnulo snaží vyhovieť vám, neuvoľní sa. Až s uvoľnením prichádza pochopenie, preto ak kôň síce robí, čo má, ale je v tom neistota, nervozita alebo pôsobí stuhnuto, strnulo, pokračujte veľmi jemne, láskavo a trpezlivo ďalej, až kým neurobí aj najmenší náznak toho, čo od neho vyžadujete pokojne a uvoľnene. Len pokojný a uvoľnený kôň si správne spojí vašu pomôcku a svoju odpoveď.

Cieľom tejto práce je aby kôň pochopil, že tréning, spolupráca s vami, môže byť príjemná a môže začínať hravo. A hravosť sa do práce neustále vracia. Pripravte sa na to, že sa budú objavovať problémy s nedostatkom dôvery a rešpektu, pretože kôň si vás neustále preveruje. Akého vodcu nasleduje už vieme. A tu je na vás, ako sa zachováte. Je to veľmi dôležité. K týmto situáciám sa tiež dostaneme neskôr. Ak sa budete držať všetkých zásad a spôsobu práce, o ktorom tu čítate, problémy sa vyriešia samé. Chce to len trpezlivosť, dôslednosť, istotu, pokoj, primeranosť, lásku a čas.

Jean Francois Pignon hovorí: „Ak mi niekto tvrdí, že má hravého koňa, je asi 80% pravdepodobnosť, že ide o koňa neposlušného.“
Ak sa hráte so svojim koňom, môžete si byť istý, že sa vás nepokúsi kopnúť alebo uhryznúť? V konskom svete je to súčasť hry (a áno, samozrejme aj boja, ale v inej intenzite). Intenzita, s ktorou tieto prejavy, gestá voči sebe kone robia pri hre nie je pre ne nebezpečná, ale pre vás to nebezpečné byť môže. Ak nemáte istotu, že vás kôň nekopne alebo neuhryzne, nemôžete sa hrať, pretože ste preskočili základné fázy tréningu, ktoré ho učia rešpektu.

Ako ale určiť hranicu? Je to veľmi jemná „čiara“. Ak do vás kôň narazí, je jasné ihneď, že nemá rešpekt. Neprijateľné a neúctivé je tiež už postrkovanie nosom. Pokiaľ sa k vám však kôň pokojne a uvoľnene natiahne, aj keď sa vás doslova dotýka a oňucháva vás, netreba reagovať. Zostaňte pokojný, týmto spôsobom si len zisťuje informácie o vás a zároveň si vás preveruje. Akonáhle by však prišiel tlak, alebo by vás postrčil, snažil sa „objedať“, znova treba reagovať. Nezamieňajte si rešpekt a slobodu. Slobodu má kôň v rôznych situáciách. Slobodou je, ak tréner zastaví a kôň pokračuje ďalej, ak prešľapuje alebo niečo rázne odmieta, aj keď úloha nie je náročná. Rešpekt však znamená, že sa sústreďuje na trénera. Môže erdžať, pozerať sa iným smerom, pásť sa, oňuchávať „hovienka“, ale súčasne si neustále udržiava spojenie s trénerom. Kone, od ktorých ľudia ešte nikdy nič nechceli, prirodzene rešpektujú omnoho jednoduchšie ako kone, s ktorými s už pracovalo.

Žiarica

Ďalšia časť: PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 9. ČASŤ

Predošlá časť: PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 7. ČASŤ

5.00 avg. rating (99% score) - 14 votes

Odporúčané články