IMG_0087Istota
Kombináciou istoty a pokoja dosiahnete posilnenie svojej autority, získanie dôvery a rešpektu. Naopak, nepresnosť, neistota, rozpaky, nerozhodnosť … vedie k nedôslednosti, strate koncentrácie, drzosti koňa. Pozor však na jednu vec. Istota, pokoj a asertivita bez primeranosti prostriedkov a neznalosti toho, čo sa vám kôň snaží povedať, môžu viesť k surovému zaobchádzaniu. S koňom musíte zaobchádzať zodpovedne. Tréner, ktorý tak nekoná, spraví z koňa zviera, ktoré sa síce najprv snaží zo strachu plniť príkazy, ale neustály strach nie je pre nikoho príjemný. Práca ho neteší, nie je ochotný a v konečnom dôsledku len mechanicky plní príkazy, nikdy pri tom nepredvedie sám seba, svoju osobnosť, svoju iskru. Pri dlhodobej práci týmto spôsobom, alebo ak dôjde k zvýšeniu tlaku, kôň sa bude snažiť utekať, vyhýbať práci. Ak to nepôjde, môže dôjsť až k obrannej reakcii.

Toto základné nastavenie, pokoj a istota, musíte v sebe neustále posilňovať, neustále na ňom pracovať. S koňom môžete pracovať len v absolútnom pokoji a ak jednáte s istotou. Kôň nasleduje len pokojného, istého … vodcu. Potom môžete byť v akomkoľvek rušnom prostredí a vášho koňa budete zaujímať v prvom rade vy. Nehľadiac na to, asi najťažšie je vnímať a správne čítať, čo vám kôň hovorí a okamžite na to správne reagovať. Drzosť, hravosť, zvedavosť … všetko sa v okamihu môže zmeniť na strach. A zasa naopak. Práve preto musíte zachovať pokoj a vnútornú istotu, pretože vašou úlohou je byť tu pre koňa a pomôcť mu vyvážiť každý takýto, nazvime to, chaotický, alebo nevyrovnaný okamih.

Snažím sa s koňom pracovať ako s partnerom. Ale na určité okamihy, hlavne v začiatkoch našej práce, sa vedome a cielene stávam vodcom, aby som si získala dôveru koňa ako niekto, na koho sa môže spoľahnúť, ako niekto, kto ho bude bezpečne viesť rôznymi situáciami. Ak si získam jeho dôveru aj na tejto úrovni, nie len ako kamarát, partner, ja budem ten, na koho sa bude obracať práve v týchto chaotických nevyrovnaných okamihoch, miesto toho, aby sa napríklad plašil a bezhlavo utekal preč. Ja budem pre neho tým pokojným a istým záchytným bodom, ktorý mu poskytne pokoj, istotu a bezpečie.

Zároveň musíte mať odvahu skúšať nové veci, aj za cenu, že urobíte chybu. Kone sú veľmi tolerantné a ochotné skúšať to s nami zas a znova. Každý deň sa dá začať na novo. Pokiaľ si zachováte pokoj, budete jednať sebaisto a samozrejme nepotrestáte koňa za to, že nesplní danú vec tak ako si predstavujete, nevystrašíte ho, nerozčúlite alebo nevystresujete, nič pokaziť nemôžete. Ak vám niečo nejde, jednoducho sa zamyslite prečo. Čo ste neurobili presne, aké gesto, pomôcku ste dali nesprávne, čomu konkrétne kôň nerozumel, je už na niečo také pripravený, netreba sa vrátiť o krok späť, nechcete od neho nateraz priveľa?

Žiarica

Ďalšia časť: PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 4. ČASŤ

Predošlá časť: PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 2. ČASŤ

4.92 avg. rating (98% score) - 12 votes

Odporúčané články