IMG_0028Rada by som sa s vami podelila o svoje skúsenosti, ktoré som získala pri práci s koňmi, hlavne o skúsenosti získané na seminári s J. F. Pignonom a v následnej praxi. Dúfam, že mnohým, ktorí pochopia podstatu, pomôžu skrátiť dlhú cestu a ušetria vám trochu času.

Počas piatich dní sme sledovali J. F. Pignona pri práci s rôznymi koňmi a ľuďmi, pri vystúpení, debatách … Vždy z neho vyžaroval obrovský pokoj a vyrovnanosť. Ráno každému z nás podal ruku a týmto jednoduchým gestom sa mu podarilo zmeniť atmosféru v celej našej skupine. Energia, ktorá z neho sálala ovplyvňovala všetkých, kone aj ľudí. Práve toto umenie sa nám snažil odovzdať. Pokoj, istota, primeranosť, láska. To sú 4 základné body, na ktorých stojí jeho práca. Pokiaľ sa vám nepodarí zapracovať na nich, ani ďalšie informácie o spôsobe jeho práce vám veľmi nepomôžu. Viac o tomto seminári sa dočítate v článku SEMINÁR S JEAN FRANCOIS PIGNONOM.

Pri drezúre koní pracujete obaja vlastným telom. Spôsob práce, ktorý ste sa rozhodli použiť musí byť pohodlný a príjemný pre vás aj pre koňa. Aby ste našli to, čo obom vyhovuje, je dobré skúsiť viac spôsobov, metód. Nenechať sa ovplyvňovať niečím, čo sa striktne drží len jednej strany, jedného smeru a nechce pripustiť nič iné. Taká cesta je vždy škodlivá. Pre vás, aj pre koňa. Skúšajte rozmanité veci. Vnímajte ako sa pri nich cítite vy a hlavne, vnímajte ako sa pri nich cíti váš kôň. Keď si už vyberiete nejaký smer, pracujte, až kým s koňom nebudete na jednej vlne, kým sa z vás nestanú skutoční partneri. Na to, aby ste to zvládli, aby ste vôbec našli spôsob, ktorý je vhodný pre vás oboch, musíte dokonalo poznať správanie koní, podmienky, ktoré pre život potrebujú, spôsob, akým myslia, komunikujú. Aj tí najlepší tréneri vám zbytočne budú dávať rady a snažiť sa vám pomôcť, pokiaľ nebudete rozumieť tomu, čo vám hovorí váš kôň.

Nevadí, ak občas prácu spestríte niečím novým, použijete aj iné spôsoby, iné pomôcky, ako tie, ktorými ste začali. Podstatné je, aby ich váš kôň bez problémov prijímal a zvládal. Je to zviera, ktoré je na vás odkázané. Ste za neho zodpovedný a je na vás, aby ste mu spríjemnili život čo najviac. Záleží len na tom, čo robíte, čo chcete robiť a hlavne, musíte mať z práce radosť. Je to najlepšia cesta, ako celú prácu robiť dobre.

Základom celej práce a každého okamihu, ktorý s koňom strávite, je pokoj, istota, primeranosť a láska. Pokoj je nevyhnutným predpokladom. Hlavne ak sa na vec pozriete z pohľadu inštinktívneho jednania koní, ak sa pozriete na to, čo kone vyhľadávajú. Istotu musíte mať, aby vám bol kôň ochotný načúvať. Zviera, ktoré bolo milióny rokov korisťou, nebude nasledovať niekoho, kto nie je sebaistý. Taký tvor mu podľa neho nevie zabezpečiť prežitie, pokoj a pohodlie. Primeranosť, aby ste dosiahli dôveru. Požiadavky primerané stavu daného koňa, primeraná odmena, alebo oprava. Ak nebudete jednať primerane a korektne, dôveru koňa si nezískate. Samozrejmosťou by mala byť láska, aby tieto spomenuté veci šli ľahšie a tým správnym smerom. Viac o týchto 4 bodoch si povieme v ďalších častiach.

Nezabúdajte, že trénerom nikdy nie je kôň. Videli ste niekedy, že by sa kone medzi sebou trénovali? Ak by ste strávili nejaký čas medzi koňmi, videli by ste len to, ako sa usmerňujú, vychovávajú. Samozrejme patrí sem aj hra a boj, ale nikdy nie tréning. Niektoré formy horsemanshipu vychádzajú z prístupu korisť – predátor. Ale ani dravec nie je trénerom. Negatívna komunikácia, využitie negatívne pôsobiacich gest, ktoré sú pre koňa zastrašovaním, je to len využívanie negatívnych skúseností, ktoré sa počas miliónov rokov pretavili do inštinktov.

Nie je v tomto prípade lepšie využiť prvý model, teda usmerňovanie a výchovu stáda?

Áno, od koní sa toho môžeme naučiť veľmi veľa. Dokonca kone z nás môžu spraviť lepších ľudí, môžu nám pomôcť uvedomiť si a nájsť v sebe mnohé veci, ktoré sú v tejto uponáhľanej spoločnosti potláčané. Ale trénerom je vždy človek. Vedúce miesta v stáde zastávajú vždy prirodzene dominantné kone, čo znamená vyrovnané, sebaisté, stabilné, rozhodné, jednoznačné a isté v komunikácii a celkovom prejave a trpezlivé. A presne tak by sme sa mali aj my správať pri práci s koňmi.

Žiarica

Ďalšia časť: PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 2. ČASŤ

5.00 avg. rating (99% score) - 22 votes

Odporúčané články