Rok 2018

Moji milí priatelia a klienti, v prvom rade vám želám všetko dobré do nového roka, hlavne veľa zdravia vám a vašim miláčikom, pochopenia pre nich, trpezlivosti a s tým prichádzajúcich úspechov.

V tomto roku pre vás pripravujem nové veci. Obvyklé tréningy a semináre zostávajú, ale pribudnú k nim nové témy a nové formy vzdelávania. A pevne verím, že sa mi podarí dokončiť tie sľúbené eBooky.

5.00 avg. rating (99% score) - 1 vote

O mojej práci a ponuka tréningov a seminárov

Tréningový systém vychádza z pochopenia potrieb koňa. Pracujem na základe komunikačných signálov (upokojujúce signály, zástupné správanie, signály na zvýšenie vzdialenosti, stresové signály … ), ktoré kôň používa pri komunikácii so svojim druhom a emočných okruhov. Toto je dôvodom, prečo kone celý tréningový systém jednoduchšie chápu a prijímajú. Je pre nich jednoduchý a zrozumiteľný, pretože s nimi vieme komunikovať. Nie je to výcvik povelov a cvikov, ale učenie, pochopenie a z toho vyplývajúca práca. Toto nám taktiež umožňuje pracovať spôsobom a tempom, ktoré je pre každého individuálneho koňa prijateľné. Tento systém, robí napríklad obsadnutie koňa jednoduchým, pretože kôň vám dôveruje, rád s vami pracuje a akokoľvek trávi čas a nemá obavu prijímať nové veci, ktoré mu predkladáte. Aktívne vyhľadáva prácu a čas, ktorý s vami môže stráviť.

5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes

Netradične o koňoch: Lonžovanie ako fyzická príprava aj zábava

ZMENA FORMY SEMINÁRU!

Po skúsenostiach z minulosti sa seminár rozdelí na dve časti.
1. Teoretická, ktorá bude prebiehať elektronicky, niekoľko dní, podľa rozsahu témy. Príspevky budem pridávať postupne, podľa určitých oblastí. Každý prihlásený sa bude môcť kedykoľvek podľa svojich možností venovať tejto časti.
2. Praktická, ktorá bude individuálna, prípadne 2 – 3 členné skupinky. Táto forma prináš možnosť viac sa venovať jednotlivcom a zároveň jednoduchšie prispôsobenie sa termínu praktickej časti.

5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes

Ako sme sa bavili na seminári Rozumieme tomu, čo nám kone hovoria?

4.75 avg. rating (95% score) - 4 votes

Netradične o koňoch: Ako koňa nenudiť? Rozmanitá práce zo zeme.

Práca zo zeme je skvelou prípravou pre mladého koňa a spestrením pre koňa pracujúceho. Vďaka veľkým možnostiam ponúka pomoc pri rekonsvalescencii. Alebo ak nemáte možnosť jazdiť napríklad kvôli počasiu, poskytne vám nové možnosti.

Vo všetkých prípadoch je jej cieľom motivácia a zaujatie koňa, fyzická a mentálna príprava, riešenie osobného priestoru a akejkoľvek bezpečnej manipulácie v rôznych, aj krízových situáciach. A hlavne, príjemne strávený čas.

5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes