O mojej práci a ponuka tréningov a seminárov

Tréningový systém vychádza z pochopenia potrieb koňa. Pracujem na základe komunikačných signálov (upokojujúce signály, zástupné správanie, signály na zvýšenie vzdialenosti, stresové signály … ), ktoré kôň používa pri komunikácii so svojim druhom a emočných okruhov. Toto je dôvodom, prečo kone celý tréningový systém jednoduchšie chápu a prijímajú. Je pre nich jednoduchý a zrozumiteľný, pretože s nimi vieme komunikovať. Nie je to výcvik povelov a cvikov, ale učenie, pochopenie a z toho vyplývajúca práca. Toto nám taktiež umožňuje pracovať spôsobom a tempom, ktoré je pre každého individuálneho koňa prijateľné. Tento systém, robí napríklad obsadnutie koňa jednoduchým, pretože kôň vám dôveruje, rád s vami pracuje a akokoľvek trávi čas a nemá obavu prijímať nové veci, ktoré mu predkladáte. Aktívne vyhľadáva prácu a čas, ktorý s vami môže stráviť.

2 hlasov, 5.00 priem.hodnotenie (99% skóre)

Netradične o koňoch: Lonžovanie ako fyzická príprava aj zábava

ZMENA FORMY SEMINÁRU!

Po skúsenostiach z minulosti sa seminár rozdelí na dve časti.
1. Teoretická, ktorá bude prebiehať elektronicky, niekoľko dní, podľa rozsahu témy. Príspevky budem pridávať postupne, podľa určitých oblastí. Každý prihlásený sa bude môcť kedykoľvek podľa svojich možností venovať tejto časti.
2. Praktická, ktorá bude individuálna, prípadne 2 – 3 členné skupinky. Táto forma prináš možnosť viac sa venovať jednotlivcom a zároveň jednoduchšie prispôsobenie sa termínu praktickej časti.

2 hlasov, 5.00 priem.hodnotenie (99% skóre)

Ako sme sa bavili na seminári Rozumieme tomu, čo nám kone hovoria?

4 hlasov, 4.75 priem.hodnotenie (95% skóre)

Marko a Rockstar, hra pokračuje

2 hlasov, 5.00 priem.hodnotenie (99% skóre)

Marko a Rockstar, hra s dobrotami

2 hlasov, 5.00 priem.hodnotenie (99% skóre)