O mojej práci a ponuka tréningov a seminárov

Tréningový systém vychádza z pochopenia potrieb koňa. Pracujem na základe komunikačných signálov (upokojujúce signály, zástupné správanie, signály na zvýšenie vzdialenosti, stresové signály … ), ktoré kôň používa pri komunikácii so svojim druhom a emočných okruhov. Toto je dôvodom, prečo kone celý tréningový systém jednoduchšie chápu a prijímajú. Je pre nich jednoduchý a zrozumiteľný, pretože s nimi vieme komunikovať. Nie je to výcvik povelov a cvikov, ale učenie, pochopenie a z toho vyplývajúca práca. Toto nám taktiež umožňuje pracovať spôsobom a tempom, ktoré je pre každého individuálneho koňa prijateľné. Tento systém, robí napríklad obsadnutie koňa jednoduchým, pretože kôň vám dôveruje, rád s vami pracuje a akokoľvek trávi čas a nemá obavu prijímať nové veci, ktoré mu predkladáte. Aktívne vyhľadáva prácu a čas, ktorý s vami môže stráviť.

Okrem tejto stránky sa zameriavam už od základov na správne postavenie koňa. To znamená, že už pri základnej práci zo zeme sa pracujem na tom, aby sa kôň korektne pohyboval. Znížená hlava, vyklenutý chrbát a podsadený zadok. Je veľmi jednoduché ho to naučiť a keď potom obsadnete mladého koňa, automaticky sa tak pohybuje aj pod sedlom. Správne postavenie je veľmi dôležité. Vo voľnosti sa kôň pohybuje sám, nesie len svoju váhu. Preto nie je pre neho problémom akýkoľvek pohyb. Ale ak si na neho sadnete, nesie ďalšiu pridanú váhu, ktorá sa ešte aj hýbe svojim vlastným spôsobom a kôň sa to musí naučiť zvládnuť. Preto je dôležité správne osvalenie a postavenie koňa. Okrem toho, pokiaľ sa kôň nenesie správne pod jazdcom, každé zastavenie, hlavne z rýchlejších chodov, spôsobuje postupne zbytočne vyššie opotrebovanie kĺbov. Kôň na predných nohách nesie 60% svojej váhy. Pokiaľ na ňom sedíte, námaha sa zvyšuje, opotrebovanie je o to väčšie. Kosti a kĺby prednej nohy sú stavané tak, že za sebou nasledujú spôsobom, ktorý pri prudšom zastavení, ak kôň zastaví predkom, nedokáže utlmiť náraz. Ak sa kôň nesie správne, zastavuje zadkom, pri čom zadná noha je ako harmonika, kĺby a kosti sa spájajú v ohyboch, ktoré náraz s vyššou a dodatočnou záťažou dokážu bez problémov odpružiť. Ale to je len malá časť z celej práce.

Celý tréningový plán sa skladá z určitých krokov, ktoré sú nastavené tak, aby kôň čo najjednoduchšie chápal učenie. Jednotlivé kroky sa však prispôsobujú potrebám konkrétneho koňa, či už ide o rýchlosť učenia, pochopenia, alebo o duševnú, či fyzickú prípravu. Postup je daný, ale vy musíte poznať koňa, vedieť s ním komunikovať, aby ste vedeli, či môžete využiť skratku, alebo naopak, potrebujete ísť menšou okľukou. Vždy sa vám to oplatí, pretože takto získate ochotného, motivovaného a sebavedomého koňa, ktorý dokáže sám zvládať rôzne situácie a prekážky, s ktorými sa v bežnom živote stretáva.

Základy práce zo zeme a prekážky

Pri základoch sa učíte „čítať“ signály koňa, spoznávate jeho temperament, energiu. Vzájomne sa zlaďujte. Poznať daného koňa je základ pre prípravu tréningového plánu. Stáva sa vašim zrkadlom, kopíruje vaše pohyby, spoznáva vás, učí sa vám dôverovať. Pri tom, po pochopení konkrétnej veci, nasleduje ďalšia časť práce, vysvetliť mu správne postavenie. Naučí sa teda prenášať váhu do tej časti tela, kde je práve potrebná na to, aby mohol vykonať vašu ďalšiu požiadavku (ako napríklad podsadiť zadok a odľahčiť plecia v pravom okamihu, aby zľahka vedel vykročiť, alebo vybehnúť a využil na to práve silu, ktorú zadok má, správne sa ohýbať a teda nepadať po pleci a rôzne ďalšie veci). Pri tom si ujasníte rozdiely medzi nasledovaním a vodením a naučíte sa ako využiť svoje telo, aby ste koňa dostali, kam chcete bez toho, aby ste ho museli tlačiť, zaháňať a používať rôzne iné zaužívané veci. Pomocou série prekážok sa dokážete pripraviť na rôzne situácie a rôznu manipuláciu s koňom. Zároveň sa kôň učí narábať so svojim telom, stáva sa šikovnejší, rieši veci, ktoré cestou stretne, lepšie sa pohybuje v teréne.

Lonžovanie a prekážky

Na základnú prácu zo zeme priamo nasleduje ložnovanie. Všetko, čo ste koňa naučili, veľmi jednoducho využijete na to, aby ste ho poslali na kruh a zvládli ste rôzny cviky ako zavolanie do stredu kruhu, zastavenie na kruhu, zmena smeru, rôzne prechody, dovnútra plece a rôzne iné. Pri práci s prekážkami sa naučíte smerovať koňa na rôzne vzdialenosti a miesta, ďalej od vás prekonávať rôzne prekážky, či už ide o uličky v rôznych tvaroch, slalom medzi kužeľmi a rôzne iné. Možností je mnoho. Stále pracujete na základe komunikačných signálov a dbáte na správne postavenie koňa. Prácu posuniete na vyššiu úroveň, pretože nepracujete s koňom, ktorý je priamo pri vás, ale dokážete ho jednoducho ovládať aj na väčšie vzdialenosti.

Je na vás, či túto prácu budete robiť na vodítku, či lonži, alebo vo voľnosti.

Jazdenie a prekážky

Prijazďovanie, alebo prejazďovanie je pre koňa len ďalším postupom v tomto systéme. Nedrilujú sa cviky, ale kôň sa postupne učí pochopiť jednotlivé pomôcky, neskôr ich spojenia a to do takej miery, aby reagoval na najjemnejší pohyb tela v sedle, posun ruky, alebo nohy. V závere pracuje bez ťahania za oťaž a tlačenia holeňami. Jazdenie je jednoduché a pohodlné pre obe strany.

PONUKA:

  • Individuálne tréningy
  • Skupinové tréningy
  • Semináre
  • Elektronické semináre

TÉMY:

  • Komunikácia s koňmi
  • Základy práce so zeme (rozšírenie práca s prekážkami)
  • Pokročilá práca zo zeme
  • Lonžovanie (rozšírenie práca s prekážkami)
  • Jazdenie (rozšírenie práca s prekážkami)
5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes