Práca zo zeme je skvelou prípravou pre mladého koňa a spestrením pre koňa pracujúceho. Vďaka veľkým možnostiam ponúka pomoc pri rekonsvalescencii. Alebo ak nemáte možnosť jazdiť napríklad kvôli počasiu, poskytne vám nové možnosti.

Vo všetkých prípadoch je jej cieľom motivácia a zaujatie koňa, fyzická a mentálna príprava, riešenie osobného priestoru a akejkoľvek bezpečnej manipulácie v rôznych, aj krízových situáciach. A hlavne, príjemne strávený čas.

Z pohľadu fyziológie, už pri práci zo zeme vieme koňa pripraviť správnym spôsobom tak, aby zaujímal správny postoj. Kôň vo voľnosti sa vie bez problémov vysporiadať s nerovnosťami terénu a vlastnou váhou. Ale ak na ňom chceme jazdiť, musíme pracovať na tom, aby sme dosiahli správne nasvalený chrbát a teda zároveň správne podsadenie zadku a postavenie hlavy. Toto všetko vieme zrealizovať už pri práci zo zeme a keď sadnete do sedla, akoby ste to našli. Pomocou rôznych cvikov a pomôcok (kavaleta, kužel), viete zapojiť rôzne svalové skupiny a rôznymi spôsobmi koňa ohýbať.

Táto práca veľmi silne ovplyvňuje aj mentálnu stránku koňa. Viete mu zvyšovať sebavedomie, prekonávaním rôznych prekážok, pre neho strašideľných vecí. Manupulácia s ním sa stáva bezpečnejšia, kôň ochotne akceptuje váš osobný priestor. Pracujete na vzťahu. Kôň vám stále viac dôveruje, stáva sa ochotnejším.

Motivácia, dôvera, ochota pracovať, správna fyziologická príprava, to všetko vám dáva skvelý základ pre jazdenie a váš vzťah.

Prihlášky posielajte mailom na ziarica@okonoch.sk

Termín: 30. 07. 2017 od 09:00 do 17:00

Miesto: Ducové

Cena: 30 €

Záloha: 10 € do 28. 07. 2017

5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes

Odporúčané články