Komplexné vzdelávanie koní

Tento rok prichádza nová séria seminárov na celé leto! Radi vás uvítame ako divákov, s vlastnými koňmi, prípadne si môžete koňa prenajať.

Adelka, Rockstar, Magie a Marko

Témy:

  • Inštinkty, správanie koní, komunikácia, motivácia a učenie koní
  • Základy práce zo zeme
  • Základné posilňovacie cvičenia zo zeme pre fyzické a mentálne zdravie koňa
  • Základy lonžovania
  • Základy jazdenia
  • Základné posilňovacie cvičenia zo sedla pre fyzické a mentálne zdravie koňa

Máme na výber viac miest, kde sa môžu semináre konať a preto vás chcem požiadať, aby ste mi napísali na FB alebo mail ziarica (zavináč) okonoch.sk, ktoré miesto vám najviac vyhovuje.

Miesta: Ducové, Slepčany, Báb, Vranov nad Toľpou.

Inštinkty, správanie koní, komunikácia, motivácia a učenie koní

V tejto prvej časti si povieme informácie o inštinktoch koní a tom, ako ovplyvňujú ich jednanie. Pozrieme sa na ich správanie, zvyky, potreby. Zameriame sa na komunikáciu medzi nimi. Naučíme sa spoznávať signály, ktoré používajú medzi sebou a snažia sa pomocou nich komunikovať aj s nami. Na záver si rozoberieme spôsob, akým sa kôň učí a rôzne formy učebných metód, ktoré zvolíme na základe individuálnych potrieb koňa a nás a povieme si niečo aj o motivácii a udržaní pozornosti koňa.

Pochopenie inštinktov, správania koní, komunikácie a spôsobu učenia, nám pomôže lepšie pripraviť tréning, efektívnejšie kone vzdelávať a celkovo nám uľahčí akúkoľvek manipuláciu s nimi. Napríklad aj v prípade ochorenia, kedy vďaka poznaniu správania a komunikačných signálov vieme ľahšie a lepšie posúdiť, či má kôň problém, aký je to asi problém a následne aj kedy problém odznieva a stav koňa sa zlepšuje.

Základy práce zo zeme

Základy práce zo zeme nám slúžia na rozvoj komunikácie a spolupráce s koňom. Obaja, človek aj kôň, sa navzájom lepšie spoznávajú, všímajú si svoje reakcie, odpovede na rôzne podnety. Vďaka tomu vieme lepšie komunikovať s koňom pri ďalšom tréningu. Zároveň sa učíme navzájom rešpektovať.

Doteraz sme komunikovali s koňom pomocou primárnych pomôcok – rečou nášho tela, hlasom … . Pre ďalšiu prácu však budeme potrebovať širšie spektrum pomôcok – sekundárne pomôcky. Počas tejto práce sa kôň postupne zoznamuje s novými pomôckami, novým spôsobom komunikácie, čím ho pripravujeme na náročnejšie cvičenia.

S týmto súvisí napríklad aj vodenie koňa. Navonok sa môže zdať, že ide len o presun koňa z bodu A do bodu B. Ale už táto zdanlivo jednoduchá vec ovplyvňuje ďalšiu prácu s koňom a je nevyhnutným základom pre zvládnutie rôznych základných aj pokročilých cvičení. Postupne budeme využívať vodenie z pozície pred koňom, z rôznych pozícií vedľa koňa, alebo za ním. Takto môžeme koňovi dávať správne pomôcky pre rôzne cvičenia, vieme jednoducho ovplyvniť jednotlivé časti jeho tela, čo je nevyhnutné pre korektné prevedenie ďalších pokročilejších cvičení. Zároveň týmto spôsobom prehlbujeme a zdokonaľujeme komunikáciu s koňom.

Táto práca má veľa rozmanitých prvkov, vďaka ktorým ľahšie udržíme pozornosť koňa. Nájdeme prvky, cviky, hry, ktoré koňa bavia, čo nám povie viac o jeho zameraní. Zároveň tieto veci vieme využiť neskôr, ako odmenu za dobre vykonané náročnejšie cvičenia, alebo nimi len budeme môcť spestriť bežný tréning koňa, aby bol neustále motivovaný s nami spolupracovať.

Základné posilňovacie cvičenia zo zeme pre fyzické a mentálne zdravie koňa

Nadviažeme na predošlú prácu a nové pomôcky, ktoré sa kôň naučil. Povieme si niečo o fyziológii koňa a o tom, ako jednotlivé svaly, kosti a kĺby spolu súvisia a čo je najpodstatnejšie, ako ovplyvňujú pohyb a prácu koňa.

Na základe toho si ukážeme cvičenia, ktoré sú fyzicky a mentálne pre koňa prospešné a ktorých výsledkom je zdravý kôň, ktorý môže bez problémov nosiť na chrbte jazdca. Keď kôň pochopí jednotlivé cvičenia, vykonáva ich s radosťou, pretože mu prinášajú pozitívny fyzický a mentálny pocit. Všetci vieme, aké príjemné je natiahnutie a uvoľnenie svalov a ak ich ešte spojíme s pohybom, je to presne to, čo kôň bude milovať. Niektoré pozície, do ktorých koňa počas cvičenia staviame, pozitívne vplývajú na jeho psychickú pohodu. Postupne vytvoríme prvé cvičenia ako napríklad dovnútra plece, dovnútra zadok a ich rôzne variácie, z ktorých je už len na krok k half passu, piruete a podobne.

Základy lonžovania

Pri lonžovaní sa nie len naučíme nové pomôcky a spôsoby komunikácie s koňom, ale budeme dbať na to, aby sa kôň pohyboval správne pre zachovanie jeho fyzického a mentálneho zdravia. A čo je najdôležitejšie, preveríme si naše spoločné komunikačné schopnosti.

Väčšinou sa stretávam s lonžovaním, pri ktorom je kôň poslaný na kruh a pomocou biča a lonže poháňaný v rôznych chodoch a zastavovaný. Lonžovať však môžete pomocou jednoduchých komunikačných signálov vášho tela a bič a lonž slúžia na to, aby ste koňovi pomohli pohybovať sa tak, aby to bolo prospešné pre jeho fyzické a mentálne zdravie.

Základy jazdenia

Koňa dokážeme ovládať veľmi jednoducho – len sedom. Pre komfortné jazdenie, ktoré je pohodlné a zdravé pre koňa aj pre nás, potrebujeme správne sedieť, poznať správne pomôcky a vedieť kedy, ktorú a ako použiť. Najprv sa budeme venovať správnemu uvoľnenému sedu. Vysvetlíme, ako jednotlivé časti nášho tela pôsobia na koňa a ako ho pomocou nich dokážeme ovládať. Pozrieme sa bližšie na naše ťažisko a ťažisko koňa a vzťah medzi nimi. Rozoberieme si jednotlivé pomôcky a to z pohľadu jazdca (správne načasovanie a správne pôsobenie) ako aj z pohľadu koňa (zužitkovanie všetkého, čo sa naučil pri práci zo zeme).

Základné posilňovacie cvičenia zo sedla pre fyzické a mentálne zdravie koňa

Cvičenia, ktoré sme sa naučili s koňom pri práci zo zeme, budeme teraz robiť zo sedla. Pri práci zo zeme kôň pracuje správne, našiel rovnováhu, je ohybný na obe strany rovnako … takže je čas, kedy by sa to mal naučiť s pridanou váhou na chrbte – jazdcom. Naučíme sa ako preniesť pomôcky zo zeme do práce zo sedla, aby to bolo pre koňa aj pre nás čo najjednoduchšie.

Práca, ktorú som popísala si vyžaduje čas nie len na samotné učenie, ale aj fyzickú prípravu, posilňovanie koňa. Náročnejšiu prácu si preberieme budúci rok, kedy budú kone fyzicky a mentálne dostatočne pripravené. Predbežné témy:

Pokročilá práca zo zeme – práca na ruke

Pokročilé lonžovanie

Pokročilé jazdenie

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.