PONUKA

O mojej práci a ponuka tréningov a seminárov

Tréningový systém vychádza z pochopenia potrieb koňa. Pracujem na základe komunikačných signálov (upokojujúce signály, zástupné správanie, signály na zvýšenie vzdialenosti, stresové signály … ), ktoré kôň používa pri komunikácii so svojim druhom a emočných okruhov. Toto je dôvodom, prečo kone celý tréningový systém jednoduchšie chápu a prijímajú. Je pre nich jednoduchý a zrozumiteľný, pretože s nimi vieme komunikovať. Nie je to výcvik povelov a cvikov, ale učenie, pochopenie a z toho vyplývajúca práca. Toto nám taktiež umožňuje pracovať spôsobom a tempom, ktoré je pre každého individuálneho koňa prijateľné. Tento systém, robí napríklad obsadnutie koňa jednoduchým, pretože kôň vám dôveruje, rád s vami pracuje a akokoľvek trávi čas a nemá obavu prijímať nové veci, ktoré mu predkladáte. Aktívne vyhľadáva prácu a čas, ktorý s vami môže stráviť.