NOVINKY

ZÁKLADY JAZDENIA

 • Správny sed, zdravý pre nás aj pre koňa.
 • Jednoduché ovládanie koňa sedom.
 • Načasovanie pomôcok.
 • Pôsobenie pomôcok.

ZÁKLADY LONŽOVANIA

 • Jednoduché komunikačné signály.
 • Lonžovanie pre fyzické a mentálne zdravie koňa.
 • Problémy, s ktorými sa najčastejšie stretávate pri lonžovaní (ako dostať koňa na kruh, udržiavanie kruhu, tempa, prechody, zmeny smeru, zastavenie a mnoho ďalšieho).

ZÁKLADNÉ POSILŇOVACIE CVIČENIA ZO ZEME PRE FYZICKÉ A MENTÁLNE ZDRAVIE KOŇA

 • Ako fyzická stránka ovplyvňuje stránku mentálnu.
 • Učenie koňa.
 • Nájdenie rovnováhy.
 • Ohybnosť a posilnenie zadných končatín.
 • Cvičenia pre psychickú pohodu koňa.
 • Správne prevedené dovnútra plece, dovnútra zadok a ich variácie.

ZÁKLADY PRÁCE ZO ZEME

 • Rozvoj komunikácie a spolupráce.
 • Vzájomný rešpekt.
 • Pozornosť a motivácia koňa.
 • A veľa ďalších cvičení a hier pre rozvoj fyzickej a mentálnej stránky koňa a jazdca.

Inštinkty, správanie koní, komunikácia, motivácia a učenie koní

Termín6. 4. o 10:00 zverejnenie materiálov

Stáva sa vám, že neviete, čo od vás kôň práve chce? Neviete, prečo sa správa, ako sa správa? Prečo sa plaší, aj keď z vášho pohľadu nemá dôvod? Alebo máte pocit, že vám pri tréningu nerozumie? Neplní úlohy, ktoré od neho chcete? Ide tlakom proti vám (vašej ruke, nohe … )?