ČLÁNKY

PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 8. časť

574599_4426227777805_1174793715_nPravidlo troch, rešpekt a sloboda

Pravidlo troch sa vzťahuje na akúkoľvek prácu, ktorú s koňom vykonávate. Vždy treba sledovať a oceniť aj ten najmenší pokrok. Hneď ako dostanete od koňa očakávanú odpoveď, jej náznak, pokus vyhovieť, spravte si prestávku.

Na tejto časti je najťažšie určiť postoj, aký kôň k danej situácii zaujal. Každý kôň je individuálny. Každého koňa rozruší niečo iné a v rôznej intenzite. A rovnako aj upokojí. Samozrejme rozrušenie, alebo nepohodlie, sa môže dostať len na hranicu, o ktorej som písala v minulých článkoch (spomeňte si na odsek s tancom). Mnohokrát sú nesprávne čítané gestá koňa a ľudia si zamieňajú rozrušenie, stres, prejav vedenia, zo strany koňa, hľadanie riešenia, odmietanie, uvoľnenie, únavu, nezáujem, spoluprácu s chvíľkovým sústredením a podobne. Pokiaľ toto neviete u vášho koňa čítať, len veľmi ťažko sa posuniete ďalej. Tomuto sa budeme venovať v ďalších častiach a teraz sa vráťme k pravidlu troch.

PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 7. časť

131109 borinka-17Pomôcky pri práci vo voľnosti – druhá časť

Prečo poklepanie? Chcem, aby kôň reagoval na jemný dotyk. Nechcem sa s koňom pretláčať. Navyše, pri tlaku môže dôjsť k inštinktívnej obrannej reakcii koňa, kedy začne tlačiť proti mne. Môžete sa dotknúť, jemne zatlačiť, ale nie používať vysokú intenzitu tlaku. Vtedy sa s koňom nechtiac môžete začať pretláčať, čo môže vyvolať obrannú reakciu. Preto sa plynulý tlak snažím používať čo najjemnejšie. Zároveň si tak zachovám vysoko citlivého koňa. Poklepávanie je niečo ako upozornenie. Kôň sa vám snaží vyhovieť, hľadá riešenie a vy mu tým poviete, haló, toto je ono, na toto sa sústreď, od tohto odstúp, alebo choď za tým. Žiadne dohadovanie, pretláčanie, len primerané upozornenie na oblasť, ktorú chcete pri práci koňa zapojiť. Je to veľmi dôležité hlavne pri komplikovanejších cvikoch, kde používate viacero pomôcok súčasne. Takto veľmi jednoducho rozlíši, čo je práve teraz pre vás najpodstatnejšie, resp. ktorá jeho časť v danom okamihu nepracuje správne a treba ju opraviť.

PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 6. časť

140214 borinka-53Pomôcky pri práci vo voľnosti – prvá časť

Základom sú:

  • Pohyb tela pri práci.
  • Pomôcky – v prípade ak kôň nereaguje.
  • Správne vedenie – v prípade ak kôň nereaguje.

V hudbe existuje pomôcka, pomocou ktorej sila skladby postupne graduje. Táto pomôcka sa volá crescendo, čo znamená čoraz silnejšie, so stupňujúcou sa intenzitou. A presne také majú byť aj pomôcky, ktoré používame pri práci s koňmi. Ak kôň nereaguje, pomôcka sa musí postupne, ale citlivo, zvyšovať. Vždy podľa každej nasledujúcej reakcie koňa a primeraným spôsobom. Vždy pri najmenšej reakcii koňa musíte pôsobenie pomôcky a zvyšovanie tlaku okamžite zastaviť.

Väčšinou je pomôckou drezúrny bič. Ak pracujete s bičom, mali by ste vedieť, ako ho správne použiť. Dnes ho, bohužiaľ, vidím používať len na to, aby koňovi bola uštedrená nápravná rana. Málokto ho používa ako poklepanie, upozornenie a ešte menej ľudí správne používa jeho jednotlivé časti. Skúste si niekedy jeho použitie sami na sebe s kamarátom.

PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 5. časť

131116 borinka spolocne-41Láska
Láska a láskavosť by mali byť základom všetkých aktivít, ktoré robíte. Ak musíte opraviť koňa, urobte to pokojne, láskavo, trpezlivo, s porozumením. Kôň nerobí chybu naschvál. Kone nevedia robiť veci napriek. Ak ten pocit máte, pretože ste už stretli „takého koňa“, je to spôsobené chybou človeka a určite to nie je konanie, ktoré kôň robí naschvál, ide skôr o nedorozumenie, ktoré nebolo správne vyriešené, niečo získané, naučené a kôň to v niektorých prípadoch začne využívať.

PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 4. časť

IMG_0166Primeranosť – komfort a nepohodlie
Čo pre koňa znamená pohodlie? Koniec akéhokoľvek nároku, ktorý na koňa kladieme. Čiže pri práci s koňom môžeme povedať, že ide o ukončenie akejkoľvek činnosti zo strany trénera, ktorá vyžaduje určitú aktivitu. Dokonca aj pohľad by mal tréner odvrátiť. Akonáhle kôň cíti uvoľnenie trénera, uvoľní sa aj on. Čo znamená nepohodlie? Ak kôň urobí chybu, zvyšovanie intenzity korekcie, kým kôň nezareaguje správne. A tu je práve najdôležitejšia pokojná a sebaistá energia a trpezlivosť. Nikdy nesmie nasledovať žiaden trest! Nikdy sa nesmiete rozčúliť, pretože tým zmeníte aj energiu koňa a stane sa nepozorným, ustráchaným, alebo začne prejavovať prvé náznaky boja. Všetko musí byť primerané. Ale nie primerané veľkosti chyby, ale primerané energii, citlivosti a nálade daného koňa, ako aj jeho schopnostiam a predošlému výcviku.